Stopy kredytu i depozytu w banku centralnym wzrosną odpowiednio do: 1,5% i 0,75%.

Analitycy oczekiwali podwyżki stóp procentowych o 75 pb.

"Rada Prezesów postanowiła dziś podnieść trzy podstawowe stopy procentowe EBC o 75 punktów bazowych. Ten istotny krok przybliża przejście od obecnego poziomu stóp procentowych o wysoce łagodzącym oddziaływaniu do poziomów, które zapewnią, aby inflacja wkrótce powróciła do przyjętego przez EBC celu wynoszącego 2% w średnim okresie. Opierając się na aktualnej ocenie, Rada Prezesów przewiduje, że na następnych kilku posiedzeniach będzie dalej podnosić stopy procentowe, co ma osłabić popyt i chronić przed ryzykiem stałego wzrostu oczekiwań inflacyjnych. Rada Prezesów będzie regularnie poddawać przyjęty kierunek polityki pieniężnej ponownej ocenie w świetle napływających informacji i zmieniających się perspektyw inflacji. Przyszłe decyzje Rady w sprawie podstawowych stóp procentowych nadal będą zależeć od danych i zapadać z posiedzenia na posiedzenie" - czytamy w komunikacie.

"Rada Prezesów podjęła dzisiejszą decyzję i przewiduje dalsze podwyżki stóp procentowych, ponieważ inflacja pozostaje zdecydowanie zbyt wysoka i prawdopodobnie przez dłuższy czas będzie przekraczać docelowy poziom. Według szacunków flash Eurostatu w sierpniu inflacja wyniosła 9,1%. Nadal windują ją gwałtowny wzrost cen energii i żywności, presja popytowa w pewnych sektorach spowodowana ponownym otwieraniem się gospodarki oraz zatory podażowe. Presja cenowa dalej się nasilała i rozszerzała na wszystkie sektory gospodarki i inflacja w najbliższym okresie może jeszcze wzrosnąć. W miarę jak obecne czynniki proinflacyjne będą z czasem wygasać, a normalizacja polityki pieniężnej – wpływać na gospodarkę i kształtowanie cen, inflacja będzie się obniżać" - czytamy dalej.

Reklama

Po podniesieniu stopy depozytu w banku centralnym do poziomu powyżej zera dwupoziomowy system oprocentowania nadwyżek rezerw nie jest już potrzebny. W związku z tym Rada Prezesów postanowiła dziś zawiesić ten dwupoziomowy system, zmieniając wartość mnożnika na zero, podano także.

"Rada Prezesów zamierza nadal reinwestować w całości spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP jeszcze przez dłuższy czas po tym, jak zaczęła podnosić podstawowe stopy procentowe EBC, a w każdym razie tak długo, jak będzie to konieczne do utrzymania warunków dużej płynności i odpowiedniego nastawienia polityki pieniężnej" - czytamy także w komunikacie.

Jeśli chodzi o program PEPP, Rada Prezesów zamierza reinwestować spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach tego programu co najmniej do końca 2024. W każdym razie wygaszanie w przyszłości portfela PEPP będzie się odbywać w sposób kontrolowany, żeby nie zaburzać odpowiedniego nastawienia polityki pieniężnej.

Spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych z portfela programu PEPP są reinwestowane elastycznie, żeby przeciwdziałać związanym z pandemią zagrożeniom dla mechanizmu transmisji polityki pieniężnej, podano dalej.

"Rada Prezesów będzie nadal monitorować warunki finansowania banków i pilnować, żeby upływanie terminów zapadalności operacji z trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO III) nie zakłócało płynnej transmisji polityki pieniężnej. Rada Prezesów będzie też regularnie oceniać, jak ukierunkowane operacje pożyczkowe przyczyniają się do nastawienia polityki pieniężnej" - podsumowano.

Analitycy o podwyżce stóp przez EBC: Skala kolejnych podwyżek będzie ograniczona

Skala kolejnych podwyżek będzie ograniczona - ocenia Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, odnosząc się do czwartkowej podwyżki stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny. Podwyżki stóp wywierają rosnącą presję na wysoko zadłużone kraje Południa - dodał.

Rada Prezesów EBC podniosła stopę podstawowych operacji refinansujących, kredytu i depozytu o 75 pkt bazowych. do odpowiednio do 1,25 proc., 1,5 proc. i 0,75 proc. - podano w czwartkowym komunikacie po posiedzeniu banku. EBC powtórzył, że dalsze podwyżki stóp procentowych będą konieczne na najbliższych posiedzeniach.

Marcin Klucznik z PIE zwrócił uwagę, że Europejski Bank Centralny podwyższył stopy procentowe po raz drugi. "Podwyżki mają na celu zwalczyć inflację. Wyższe stopy pogarszają jednak sytuację mocno zadłużonych krajów Południa" - wyjaśnił.

Ekspert przypomniał, że inflacja HICP w strefie euro wzrosła w sierpniu z 8,9 do 9,1 proc. – to o 7,1 pkt. proc. powyżej celu inflacyjnego EBC (2 proc.).

"Spodziewamy się, że skala kolejnych podwyżek będzie ograniczona" - ocenił Klucznik. Dodał, że odcięcie od rosyjskiego gazu oznacza recesję w strefie euro.

Klucznik powołał się na szacunki Instytutu Gospodarki Światowej w Kilonii, według których gospodarka Niemiec skurczy się w przyszłym roku o 0,7 proc. Recesja oznacza spadek popytu i wyhamowanie wzrostu cen - zaznaczył ekspert.

Jak wskazał, podwyżki stóp procentowych wywierają także rosnącą presję na wysoko zadłużone kraje Południa. "Obecnie rentowność włoskich obligacji 10-letnich wynosi 3,9 proc. To o 2,3 pkt. proc. więcej niż dla długu Niemiec pomimo wspólnej stopy procentowej – ta różnica to premia za ryzyko na długu" - wyjaśnił.

Zdaniem Klucznika, aby ustabilizować sytuację, Europejski Bank Centralny będzie aktywnie reinwestować środki z programu PEPP. "Będą one przeznaczane na zakup obligacji z najbardziej narażonych krajów" - podsumował.