Stopy depozytów międzybankowych ustalane i publikowane są we wszystkie dni robocze, jest to średnia wartość ofert określonej liczby banków.

Stopy depozytów międzybankowych publikowane są w odniesieniu do różnych okresów:

  • O/N (ang. overnight) – depozyty jednodniowe otwierane w dniu zawarcia transakcji,
  • T/N (ang. tomorrow/next) – depozyty jednodniowe otwierane w pierwszym dniu roboczym po zawarciu transakcji,
  • SW – 1 tydzień,
  • 1M – 1 miesiąc,
  • 3M – 3 miesiące,
  • 6M - 6 miesięcy,
  • 9M - 9 miesięcy,
  • 12M – 1 rok

Zobacz też: