W skład kompleksu rolniczo-przemysłowe wchodzą:

  • zaopatrzenie rolnictwa w środki produkcji oraz usługi produkcyjne,
  • produkcja rolnicza,
  • przetwórstwo i dystrybucja żywności,
  • handel i konsumpcja.