Produkt narodowy brutto traktowany jest jako wskaźnik stosowany do pomiaru ogólnego poziomu aktywności gospodarczej danego kraju.

Zobacz też: