Banchmarkiem dla wyników zarządzania może być np. stopa inflacji, rentowność bonów skarbowych lub zmiana wartości indeksu giełdowego. Fundusze inwestycyjne często tworzą własne indeksy, tak aby wartość portfela inwestycyjnego odwzorowywała np. odpowiedni koszyk akcji, ceny surowców lub metali szlachetnych.