ROI informuje o tym, jaki jest procentowy zwrot (zysk) z zainwestowanych w firmę pieniędzy.

Wskaźnik ROI oblicza się według wzoru:

gdzie:

Zobacz też: