Przesłuchanie Mateusza Morawieckiego

Zgodnie z harmonogramem prac komisji, na dziś zaplanowano kontynuację przesłuchania Mateusza Morawieckiego, byłego Prezesa Rady Ministrów, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego (tzw. wyborów kopertowych).

Gdzie obejrzeć transmisję?

Transmisję obrad komisji śledczej ds. wyborów kopertowych można oglądać na stronach Sejmu oraz na profilu sejmowym na platformie YouTube.

Reklama