Harmonogram obrad Sejmu 22 maja:

  • godz. 10:00 – 10:05 - Ślubowanie poselskie poseł Katarzyny Stachowicz;
  • godz. 10:05 – 10:15 - Głosowania, w tym: - Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych;
  • godz. 10:15 – 14:00 - Informacja Ministra Obrony Narodowej w sprawie stanu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła);
  • godz. 14:00 – 15:15 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła);
  • godz. 15:15 – 17:00 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ochronie sygnalistów (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła);
  • godz. 17:00 – 18:15 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła);
  • godz. 18:15 – 19:30 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła);

Gdzie obejrzeć transmisję?

Reklama

Transmisję obrad Sejmu w dniu 22 maja można obejrzeć bezpośrednio na stronach Sejmu oraz na kanale Sejmu na platformie YouTube.