Harmonogram prac Sejmu 23 maja

  • godz. 9:00 – 11:15 - Pytania w sprawach bieżących
  • godz. 11:15 – 12:45 - Informacja bieżąca
  • godz. 12:45 – 14:30 - Głosowania, w tym: - Powołanie członków Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich; - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego; - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (punkt bezprzedmiotowy - Senat nie wniósł poprawek); - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (punkt bezprzedmiotowy - Senat nie wniósł poprawek); - Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat istotnych zmian w zasadach płatności podatku od handlu emisjami (ETS), tzw. podatku od śladu węglowego (CBAM) i podatku od zysków korporacji ponadnarodowych.
  • godz. 14:30 – 16:15 - Przedstawiony przez Ministra Zdrowia dokument: Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032 - Sprawozdanie za rok 2022 wraz ze stanowiskiem Komisji (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła)

Gdzie obejrzeć transmisję?

Reklama

Transmisję z obrad Sejmu można oglądać bezpośrednio na stronach Sejmu oraz na profilu sejmowym na platformie YouTube.