"Dla woj. śląskiego przeznaczyliśmy w tym roku już 7,5 mln zł. Myślę, że to jest kwota, która spełnia i oczekiwania organizacji pozarządowych, i osób, które będą się aktywizowały w ramach tego programu. Mamy świadomość, że osób w wieku senioralnym przybywa i środków kierowanych na opiekę nad nimi potrzeba coraz więcej" – powiedziała wiceminister Nowak podczas briefing w Zabrzu.

"Podejmowane aktywności w ramach programu ASOS dowodzą, że polscy seniorzy są skarbnicą energii, niepowtarzalnych zdolności i umiejętności i tak bardzo zależy im, by przekazywać z pokolenia na pokolenie wiedzę na temat tradycji, kultury i sztuki. Cieszę się, że coraz więcej organizacji otwiera się na osoby starsze oraz podejmuje inicjatywy na rzecz seniorów" – dodała.

Od 2015 do 2019 r. w woj. śląskim w ramach rządowego programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych zrealizowano 245 projektów na kwotę prawie 25 mln zł. Finansowane z tych środków projekty objęły działaniami ponad 37 tys. osób starszych, wśród nich ponad 3 tys. osób z niepełnosprawnością.

W tym roku wsparcie finansowe w ramach programu ASOS otrzymało w Śląskiem 57 projektów na kwotę prawie 7,5 mln zł. Wymienione projekty obejmują swoimi działaniami ponad 10 tys. osób starszych. W skali całego kraju rozdysponowano w tegorocznej edycji ASOS blisko 38 mln zł na ponad 300 projektów.

Celem programu skierowanego do organizacji pozarządowych jest podnoszenie jakości życia seniorów przez umożliwienie im pozostawania jak najdłużej samodzielnymi i aktywnymi. Dzięki dofinansowaniu przez rząd najciekawszych i bardzo potrzebnych inicjatyw powstaje oferta różnego rodzaju zajęć edukacyjnych, artystycznych, sportowych, warsztatów nauki potrzebnych umiejętności (w tym cyfrowych), dokonuje się integracja międzypokoleniowa, zwiększa się uczestnictwo osób starszych w życiu społeczności lokalnej. (PAP)

Autorka: Anna Gumułka

lun/ joz/