"Dyrektor Generalna MF Renata Oszast oraz Jego Magnificencja Rektor, dr hab. Piotr Wachowiak, SGH podpisali umowę o współpracy pomiędzy MF a SGH. Porozumienie stanowi podstawę dla jeszcze silniejszej współpracy ekspertów MF z pracownikami naukowymi Szkoły Głównej Handlowej. Efektem współpracy będzie wspólna oferta badawcza i edukacyjna, kierowana do studentów i absolwentów SGH" - czytamy w komunikacie MF.

W informacji zaznaczono, że dla obu stron umowy ważne jest dalsze, intensywne współdziałanie w zakresie informowania o realizowanych zmianach w prawie oraz realizacja kolejnych wspólnych projektów angażujących studentów i pracowników szkoły. Ministerstwo i uczelnia pracują nad wspólną ofertą, której efektem będzie jeszcze większy udział młodych naukowców w badaniach wykorzystywanych później do tworzenia polityk publicznych.

"Szeroko otwieramy drzwi administracji przed młodymi ludźmi, przed nowym pokoleniem badaczy. Łączy nas misja pracy dla dobra Polski, nad kierunkami realizowanej w naszym kraju polityki gospodarczej, budżetowej i podatkowej (...)" - powiedziała, cytowana w komunikacie, Dyrektor Generalna Ministerstwa Finansów Renata Oszast.

Zgodnie z informacją MF, umowa ramowa otworzy drogę do realizacji nowych projektów edukacyjnych, dydaktycznych i badawczych. Została zainicjowana z myślą o słuchaczach studiów I, II i III stopnia, uczestnikach studiów podyplomowych prowadzonych w SGH oraz o pracownikach naukowych i dydaktycznych uczelni.

Przewidziane w umowie obszary współpracy to: finanse publiczne, budżet i instytucje finansowe - sfery kluczowe dla pracy Ministerstwa Finansów.

Wiceminister finansów Jan Sarnowski zwrócił uwagę, że eksperci resortu angażują się w badania naukowe realizowane we współpracy ze SGH, są uczestnikami debat i konferencji, a wnioski naukowców są punktem wyjścia dla wielu zmian w prawie realizowanych przez resort. Zauważył, że Ministerstwo Finansów jest miejscem, w którym swoją karierę zawodową rozpoczynają dziesiątki studentów i absolwentów SGH, specjalistów z wielu dziedzin, np. rynków finansowych czy data science, podatków czy rachunkowości. Wielu z nich zostaje w MF na stałe.

Współpraca instytucjonalna między MF i SGH przewiduje organizację wspólnych projektów badawczych, konferencji i seminariów. Równie ważne ma być promowanie wśród studentów i pracowników naukowych SGH tematyki podatkowej i tworzenie w jej w ramach prac dyplomowych i naukowych o tematyce związanej z kierunkami realizowanych polityk publicznych.

"Ministerstwo Finansów będzie wzmacniać ofertę edukacyjną SGH poprzez nowoczesny program praktyk i staży w MF oraz jeszcze bliższą współpracę z kołami naukowymi i organizacjami SGH realizującymi projekty znajdujące się w obszarze zadań MF" - dodano.