W sondażu opublikowanym w niedzielę na portalu "Rzeczpospolitej" respondentom zadano pytanie, w jakiej formule - ich zdaniem - powinna rozpocząć się nauka w roku szkolnym 2020/2021.

53,6 proc. ankietowanych uznało, że nauka w szkołach w roku szkolnym 2021/2022 powinna się rozpocząć w formule stacjonarnej, 25,9 proc. w formule hybrydowej, a 9,5 proc. w formule zdalnej. 11 proc. badanych nie miało w tej sprawie zdania.

Reklama

"Zdanie, że nauka powinna rozpocząć się w tradycyjnej formie, wyraża 6 na 10 respondentów między 25. a 34. rokiem życia i podobny odsetek zarabiających w granicach 2001-3000 zł. Częściej niż ogół respondentów rozwiązanie takie wskazywali mieszkańcy miast liczących od 20 tys. do 100 tys. osób (60 proc.)" - skomentował wyniki badania dyrektor Działu Analiz w SW Research Adrian Wróblewski.

"Z kolei najwięcej zwolenników zdalnego nauczania jest wśród badanych w wieku do 24 lat (18 proc.). Optujących za formą hybrydową jest stosunkowo wielu wśród osób o dochodzie pow. 5000 zł (38 proc.) i mieszkańców dużych miast (33 proc. dla miast pow. 500 tys. i 31 proc. dla miast 200-500 tys.) - dodał.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 10-11 sierpnia 2021 r.

Analizą objęto - jak podał portal rp.pl - grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.