Matura 2023: Obowiązkowy egzamin z matematyki

Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym to kolejny egzamin obowiązkowy, który trzeba zaliczyć, by zdać maturę 2023. Oprócz niego każdy maturzysta musi podejść do egzaminów pisemnych: na poziomie podstawowym z języka polskiego i języka obcego oraz na poziomie rozszerzonym z wybranego przedmiotu dodatkowego. Dodatkowo obowiązkowe są dwa egzaminy ustne – z języka polskiego i języka obcego.

Co do zasady z każdego z tych egzaminów trzeba zdobyć minimum 30 proc. punktów, by zaliczyć maturę 2023. Wyjątkiem jest tylko przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym – tutaj wystarczy tylko przystąpić do egzaminu.

Reklama

Matematyka na maturze po nowemu i po staremu

CKE przewidziała na maturę z matematyki na poziomie podstawowym dwie wersje arkuszy egzaminacyjnych – dla formuły 2023 oraz 2015. Maturzyści piszą jedną z nich w zależności, czy chodzili wcześniej do gimnazjum (formuła 2015) czy nie (formuła 2023).

Różnice między formułami 2015 i 2023 dotyczą między innymi wymagań egzaminacyjnych. W przypadku „starej matury” chodzi o te ogłoszone jeszcze w grudniu 2020 roku. Tymczasem matura 2023 odbędzie się na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki w sprawie wymagań egzaminacyjnych z 10 czerwca 2022 r.

Matura 2023: Matematyka. Jak będzie wyglądał egzamin?

Oprócz obowiązujących wymagań różnić się będą także arkusze egzaminacyjne z matematyki, czas ich wypełniania i rodzaje zadań. Jak to będzie wyglądać w przypadku matury z matematyki?

Dla uczniów kończących 4-letnie licea przewidziano maturę z matematyki w formule 2023. Jak będzie wyglądał nowy egzamin?

  • Na rozwiązanie matury z matematyki na poziomie podstawowym 2023 uczeń będzie miał 180 minut
  • Do zdobycia będzie 46 punktów
  • Na maturze 2023 z matematyki będzie więcej zadań zamkniętych i wielokrotnego wyboru
  • Mniej będzie zadań otwartych

Matura z matematyki: Czego absolutnie nie wolno robić?

Przed maturą z matematyki na poziomie podstawowym warto jeszcze przypomnieć sobie, czego absolutnie nie możemy robić na sali podczas egzaminów. Zasady są tu dość proste i logiczne, i dotyczą wszystkich egzaminów – nie tylko matury z matematyki. Przede wszystkim:

  • nie wolno ściągać 
  • nie wolno wnosić na salę telefonu komórkowego
  • nie wolno rozmawiać z innymi zdającymi
  • nie wolno chodzić po sali 

Złamanie wymienionych przepisów na maturze z matematyki może wiązać się z unieważnieniem egzaminu. Oznacza to, że zostaje on uznany za niezaliczony, a uczeń nie może ponownie podejść do poprawki w tym samym roku.

Matura z matematyki na poziomie podstawowym już 8 maja. W naszym serwisie tuż po 14.00 opublikujemy arkusze CKE oraz proponowanie odpowiedzi dla formuły 2015 oraz 2023. Zapraszamy!