Matura 2023 rozpoczęła się oficjalnie dziś o godzinie 9:00. Tradycyjnie pierwszym egzaminem, do którego przystąpili maturzyści, był język polski na poziomie podstawowym. Aby go zdać, trzeba było uzyskać przynajmniej 30 proc. punktów. O tym, czy udało im się przekroczyć ten próg, zdający przekonają się dopiero 7 maja, gdy CKE opublikuje wyniki matur.

Matura: CKE opublikowała arkusze z języka polskiego

O godz. 14.00 CKE ujawniła arkusze egzaminacyjne z matury z polskiego. Na oficjalnej stronie komisji pojawiły się arkusze maturalne z formuły 2023 oraz 2015. Trzeba bowiem pamiętać, że tegoroczna matura odbywa się w niestandardowy sposób. Absolwenci 4-letnich liceów, którzy kończyli wcześniej 8-letnią szkołę podstawową, zdają maturę w formule 2023. Natomiast absolwenci 4-letnich techników, którzy kończyli jeszcze gimnazja, podchodzą do egzaminu dojrzałości w formule 2015.

Reklama

Matura 2023: Tu znajdziecie arkusze CKE z języka polskiego

Poniżej znajdziecie linki do arkuszy CKE z polskiego w formule 2023 i w formule 2015.

Matura z polskiego: Arkusze CKE, formuła 2023

TUTAJ ZNAJDZIESZ ARKUSZ CKE Z JĘZYKA POLSKIEGO W FORMULE 2023

ARKUSZ MATURALNY: TEST

attachment Matura 2023 JĘZYK POLSKI ARKUSZE Test
pobierz plik

ARKUSZ MATURALNY: WYPRACOWANIE

attachment Matura 2023 - JĘZYK POLSKI - ARKUSZ - WYPRACOWANIE
pobierz plik

Arkusze CKE z matury z polskiego na poziomie podstawowym. Formuła 2015

TUTAJ ZNAJDZIESZ ARKUSZ CKE Z JĘZYKA POLSKIEGO W FORMULE 2015

ARKUSZ MATURALNY: TEST

attachment Matura 2023 - JĘZYK POLSKI - formuła 2025 - TEST
pobierz plik

ARKUSZ MATURALNY: WYPRACOWANIE

attachment Matura 2023 - JĘZYK POLSKI - formuła 2025 - WYPRACOWANIE
pobierz plik

Jak wyglądała matura z języka polskiego na poziomie podstawowym? Egzaminy różniły się w zależności od formuły.

Matura z polskiego w formule 2023. Jak wyglądał egzamin?

W przypadku formuły 2023 maturzyści:

 • mieli 240 minut na rozwiązanie arkusza egzaminacyjnego 
 • mogli uzyskać maksymalnie 60 punktów
 • dostali dwa arkusze: pierwszy podzielony na dwie części (język polski w użyciu i test historyczno-literacki), drugi z jedną częścią (wypracowanie)
 • w ramach wypracowania do wyboru mieli dwa tematy, praca musiała mieć minimum 300 wyrazów

Matura z polskiego w formule 2015 - szczegóły

Natomiast matura z polskiego w formule 2015:

 • trwała 170 minut 
 • można było zdobyć maksymalnie 70 punktów 
 • składała się z dwóch części – tzw. czytania ze zrozumieniem i wypowiedzi pisemnej
 • w przypadku wypracowania do wyboru były trzy tematy

Matura 2023: Polski to nie koniec. Co jeszcze czeka maturzystów

Przypomnijmy, że oprócz języka polskiego na poziomie podstawowym, maturzyści muszą przystąpić do jeszcze kilku egzaminów, by zdać maturę 2023. Są to trzy egzaminy pisemne:

 • wybrany język obcy na poziomie podstawowym (trzeba uzyskać minimum 30 proc. punktów)
 • matematyka na poziomie podstawowym (trzeba uzyskać minimum 30 proc. punktów)
 • wybrany przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym (nie ma progu zdawalności ,wystarczy przystąpić do egzaminu, by został on uznany za zaliczony)

oraz dwa egzaminy ustne:

 • język polski bez określonego poziomu (trzeba uzyskać minimum 30 proc. punktów)
 • wybrany język obcy bez określonego poziomu (trzeba uzyskać minimum 30 proc. punktów).