Matura 2023: Kiedy egzamin z matematyki?

Pisemny egzamin z matematyki na poziomie podstawowym jest jednym z kilku obowiązkowych, do których muszą przystąpić wszyscy maturzyści. W tym roku – dość niestandardowo – maturę z matematyki wyznaczono dopiero na trzeci dzień matur. Wcześniej absolwenci zmierzyli się już z językiem polskim i językiem obcym.

Matura z matematyki na poziomie podstawowym rozpocznie się 8 maja o godzinie 9.00. Do egzaminu przystąpią wszyscy maturzyści – czyli około 270 tys. osób.

Reklama

Matura z matematyki: Czym różni się formuła 2015 od 2023?

Matura z matematyki odbędzie się w dwóch wersjach – w formule 2015 i 2023. Pierwszą, tzw. starą maturę, napiszą absolwenci liceów i techników, którzy wcześniej chodzili do gimnazjum. Matura w formule 2023 przewidziana jest natomiast dla absolwentów 4-letnich liceów, którzy kończyli 8-letnią szkołę podstawową.

Matura w formule 2015 odbędzie się na podstawie wymagań egzaminacyjnych jeszcze z 2020 roku, natomiast egzamin z matematyki w formule 2023 zostanie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wymagań egzaminacyjnych z 10 czerwca 2022 r. To katalog zawężonych o 20-25 proc. wymagań określonych w podstawie programowej.

Nowa matura z matematyki: Co będzie?

Co nowego można spodziewać się na maturze z matematyki na poziomie podstawowym w formule 2023?

 • Na rozwiązanie matury z matematyki na poziomie podstawowym 2023 uczeń będzie miał 180 minut
 • Do zdobycia będzie 46 punktów
 • Na maturze 2023 z matematyki będzie więcej zadań zamkniętych i wielokrotnego wyboru
 • Mniej będzie zadań otwartych

Matura 2023: Matematyka i arkusze CKE

Na pytanie, jak będzie wyglądał egzamin z matematyki w nowej formule, odpowie także arkusz pokazowy CKE.

ARKUSZ POKAZOWY CKE Z MATEMATYKI NA POZIOMIE PODSTAWOWYM

Dla uczniów, którzy będą zdawali maturę z matematyki w formule 2015, pomocne może być natomiast przejrzenie arkuszy maturalnych z poprzednich lat.

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI NA POZIOMIE PODSTAWOWYM 2022

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI NA POZIOMIE PODSTAWOWYM 2021

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI NA POZIOMIE PODSTAWOWYM 2020

A czego w warstwie merytorycznej uczniowie mogą spodziewać się na maturze z matematyki?

Czytaj dalej.

Matura 2023 z matematyki: Co będzie na egzaminie?

W szczegółowych wymaganiach egzaminacyjnych znajdują się m.in.:

 • Liczby rzeczywiste
 • Wyrażenia algebraiczne
 • Równania i nierówności
 • Układy równań
 • Funkcje
 • Ciągi
 • Trygonometria
 • Planimetria
 • Geometria analityczna na płaszczyźnie kartezjańskiej
 • Stereometria
 • Kombinatoryka
 • Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
 • Optymalizacja i rachunek różniczkowy

Dokładnie z zagadnieniami egzaminacyjnymi z matematyki można zapoznać się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

ZAGADNIENIA NA MATURĘ Z MATEMATYKI 2023

Matura z matematyki na poziomie podstawowym już 8 maja. W naszym serwisie tuż po 14.00 opublikujemy arkusze CKE oraz proponowanie odpowiedzi dla formuły 2015 oraz 2023. Zapraszamy!