Autorka artykułu przeprowadziła wywiady z 70 rodzicami, którzy wychowali dzieci, którym powiodło się w życiu. Zazwyczaj istnieje spór o to, która metoda wychowawcza jest skuteczna – oparta na surowości, czy może ta bazująca na pobłażliwości. Okazuje się, że jest jeszcze inna droga.

Rodzicielstwo szacunku

Czym jest rodzicielstwo szacunku? Uwzględnia ono z jednej strony wyznaczanie standardów i ścisłych reguł (np. dotyczących odpowiedzialnego wydawania przez dzieci pieniędzy), przy jednoczesnym uznaniu dla wyborów dziecka (np. umożliwiania mu wyboru pozaszkolnych zajęć). Ten styl wychowawczy podkreśla znaczenie indywidualności, pielęgnowania ciekawości oraz swobodnego wyrażania siebie. Nawet jeśli czasem skutkuje tym, że dziecko popełni błędy.

Reklama

Wychowywanie oparte na szacunku stara się unikać autorytaryzmu, który nie zwraca uwagi na emocjonalne potrzeby dziecka i jest oparty na jednostronnej komunikacji oraz stronić od pobłażliwości, która pozwala dzieciom na wszystko w celu uniknięcia konfliktów. Ważne jest, by traktować dziecko jako niezależną i racjonalną istotę. – Rodzice kierujący się tym stylem wychowywania dzieci doceniają to, że potrzebują one miłości, granic i akceptacji, by zrealizować pełny potencjał. Autorytet rodzica opiera się w nim bardziej na wiedzy i mądrości niż sile – twierdzi psycholog Angela Duckworth.

Trzy filary wychowywania

Autorka wymienia w tekście trzy filary skutecznego wychowywania: struktura, wsparcie i ciepło.

Pierwszy z nich odnosi się do doradzania dzieciom, jak można lepiej wykonywać zadania oraz oczekiwania, że będą wytrwałe przy jednoczesnym umożliwianiu im dokonywania wyborów. „Wsparcie” dotyczy poszanowania prywatności, pozostawiania przestrzeni dla swobodnego wyrażania opinii i powstrzymywania się od ciągłego korygowania. „Ciepło” to obszar, w którym centralną rolę odgrywają chęć do okazywania wsparcia, spędzanie z dzieckiem „jakościowo” czasu i zaangażowanie we wspólne, aktywizujące zajęcia.