"Kina stałe posiadały 1,6 tys. sal wyposażonych w 296,9 tys. miejsc na widowni. W porównaniu z 2021 r. liczba seansów wzrosła o 57,2 proc., a widzów o 50,8 proc. Pod względem liczby działających kin stałych zdecydowanie dominowało województwo mazowieckie (83), a spośród pozostałych województw wyróżniały się: śląskie (54), wielkopolskie (50), dolnośląskie (49) oraz małopolskie (46). Najwięcej widzów w przeliczeniu na 1 kino stałe odnotowano w województwie kujawsko-pomorskim (119,2 tys.), a najmniej - w świętokrzyskim (48,7 tys.)" - czytamy w komunikacie.

Kina, minipleksy, multipleksy

Według stanu na koniec 2022 r., w Polsce działały 532 kina stałe.

Reklama

"W omawianym roku funkcjonowało 360 kin posiadających jedną lub dwie sale, 111 minipleksów (posiadających od 3 do 7 sal) oraz 61 multipleksów (posiadających 8 lub więcej sal). W multipleksach wyświetlono 49,3 proc. ogólnej liczby seansów, które obejrzało 47,6 proc. ogólnej liczby widzów. W minipleksach wyświetlono 37,8 proc. wszystkich seansów, które obejrzało 37,6 proc. ogólnej liczby widzów. Jeden multipleks dysponował średnio 2 tys. miejsc na widowni i wyświetlono w nim średnio 17,2 tys. seansów" - czytamy dalej.

Rok temu GUS podał, że kina stałe w Polsce miały 27,5 mln widzów w 2021 r. (wzrost o 40,9 proc. r/r) wobec 19,5 mln w 2020 r., a według stanu na koniec 2021 r. w Polsce działały 523 kina stałe (o 2,3 proc. więcej niż w 2020 r.).