Otwarty w 1999 roku multipleks przy stacji Imielin wpisał się już na stałe w krajobraz Ursynowa. Niestety mieszkańcy muszą się pogodzić się z tym, że kultowe dla wielu kino zniknie z mapy dzielnicy. Sprawił to uchwalony plan miejscowy dla okolic ulicy Indiry Gandhi, w którym w miejscu Multikina dopuszczono zabudowę mieszkaniową. Wartość działki znacznie wzrosła i właściciel postanowił ją sprzedać.

"W dniu 8 marca 2023 roku Multikino S.A. podpisało umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego do działki u zbiegu alei Komisji Edukacji Narodowej i ulicy Indiry Gandhi w Warszawie. Kupującym jest spółka GH Development 11 Sp. z o.o." - poinformowała Natalia Kaleta-Nguyen z biura prasowego. "Zgodnie z podpisaną w dacie sprzedaży umową najmu kino Multikino Ursynów będzie prowadzić działalność w niezmienionym kształcie przez okres co najmniej 18 kolejnych miesięcy, oferując widzom bogaty repertuar i kompleksową ofertę sieci Multikino" - wyjaśniła.

Uchwalony w czerwcu 2021 roku planu zagospodarowania przestrzennego sprawił, że nastąpił znaczny wzrost wartości działki, której Multikino było użytkownikiem wieczystym. "Wycena ze sprzedaży w sposób istotny przekroczyła wycenę wskaźnikową sporządzoną na podstawie przepływów operacyjnych kina na najbliższe lata" - przekazała Kaleta-Nguyen.

Spółka poinformowała, że środki ze sprzedaży zostaną w znacznej mierze przeznaczone na spłatę dodatkowego zadłużenia, które umożliwiło funkcjonowanie i utrzymanie zatrudnienia w okresie pandemii i związanych z nią długotrwałych ograniczeń działalności. "Branża kinowa była jedną z najbardziej dotkniętych przez pandemię Covid-19, kina pozostawały zamknięte przez okres 40 tygodni, a podmioty kinowe nie będące małymi lub średnimi przedsiębiorstwami, były wyłączone z programu pomocowego PFR oraz PISF" - dodała.

Reklama

Okazało się, że w związku z tym, w ciągu trzech lat, zadłużenie właściciela sieci kin, wobec podmiotów powiązanych wzrosło o przeszło 100 milionów złotych. "Finalizacja transakcji sprzedaży nieruchomości i spłata części pożyczek przyczyni się tym samym do poprawy wskaźników bilansowych" - wyjaśniła spółka.

Na razie dotyczy to tylko jednego multipleksu na Ursynowie. Spółka deklaruje, że "nie prowadzi działań mających doprowadzić do sprzedaży innych działek, których jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym i skupia się na bieżącej działalności operacyjnej oraz odbudowie frekwencji kinowej, a także na prowadzeniu dialogu z wynajmującymi, aby wspólnie doprowadzić do optymalizacji funkcjonowania obiektów kinowych w zmienionych realiach gospodarczych".

Według planu miejscowego jest to teren zabudowy mieszkaniowo-użytkowej. Plan nie przewiduje tam usług kulturalnych. Zabudowa może mieć taką samą wysokość jak urząd dzielnicy.

Autorka: Marta Stańczyk