“2020 rok stał pod znakiem znacznego ograniczenia mobilności ludzi na całym świecie. Dobitnie pokazują to dane dotyczące korzystania roamingu przez klientów polskich sieci komórkowych. W 2019 około 30 proc. kart SIM obsługiwanych przez polskich operatorów logowało się w zagranicznych sieciach, kiedy rok później było to już tylko około 17 proc.” - napisano w komunikacie.

Jak informuje UKE pandemia Covid-19 i ograniczenia związane z przemieszczeniem się, wpłynęły na wykorzystanie usług w roamingu.

“Polacy znacznie mniej wyjeżdżali za granicę, ale widać również jeszcze większą niż w latach poprzednich dominację kierunków zarobkowych. Niezmienną popularnością cieszą się Niemcy, gdzie Polacy wykorzystują mniej więcej takie wolumeny usług, jak we wszystkich pozostałych krajach EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) łącznie. Mówiąc inaczej - połowę roamignowego ruchu Polaków na obszarze EOG, zarówno jeśli chodzi o połączenia, jak i wiadomości oraz transmisję danych, obsługują niemieckie sieci” - podaje UKE.

Z danych UKE wynika, że Włochy, dotychczas zajmujące czwarte miejsce, nie znalazły się w 2020 r. w pierwszej 5-tce, po spadku wykorzystania o ponad 20 proc. w ujęciu rocznym. Ich miejsce zajęła Belgia, gdzie zużycie np. w przypadku transmisji danych wzrosło o 47 proc., mimo że było i tak niższe niż we Włoszech w 2019 r.

W komunikacie wskazano, że wpływ pandemii widoczny jest szczególnie w drugim kwartale 2020 r., kiedy to spadło wykorzystanie usług w roamingu aktywnym.

“Porównując z rokiem ubiegłym mamy spadki zużycia rzędu 16 proc. w przypadku połączeń głosowych i 10 proc. w przypadku transmisji danych. W skali całego roku Przełożyło się to na efektywne spadki wykorzystania usług głosowych i SMS-ów. W całym 2020 r., jedynie w przypadku transmisji danych obserwujemy wzrost o 18 proc. wynikający z generalnie rosnącego zapotrzebowania na tę usługę, widocznego również w przypadku zużycia krajowego. Tempo tego wzrostu w 2020 r. jest jednak wyraźnie niższe niż w 2019 (ok. 40 proc.)” - czytamy w komunikacie.

Dodano, że roaming pasywny pokazuje znaczne spadki w ujęciu rocznym dla wszystkich usług (-9 proc. transmisja danych, -17 proc. głos i -36 proc. SMS), co oznacza mniejsze korzystanie z usług roamingu przez obcokrajowców przebywających w Polsce, a tym samym niższe przychody hurtowe dla polskich operatorów infrastrukturalnych.

UKE informuje, że czterech największych operatorów działających na polskim rynku telefonii mobilnej, mimo pandemii, osiągnęło na przestrzeni ostatnich dwóch lat (2019 – 2020) dodatni wynik finansowy ze świadczenia usług roamingu w EOG.

“W przypadku operatorów wirtualnych, co do zasady wynik jest ujemny, głównie przez brak możliwości osiągania przychodów hurtowych (nie posiadają sieci, do której logowaliby się obcokrajowcy), a także ograniczone możliwości negocjowania hurtowych stawek kosztowych poniżej maksymalnych, regulowanych pułapów ze względu na względnie małą skalę działalności” - podaje urząd.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski