Sekretarz generalny zwrócił uwagę na „rosnące światowe uzależnienie od technologii” i wskazał, że „technologie mogą pomóc starszym obywatelom pozostać w kontakcie z bliskimi, uczestniczyć w nabożeństwach religijnych lub zająć stanowisko w różnych sprawach”.

Guterres przypomniał, że „starsi są źródłem wiedzy, doświadczenia i bogatego wkładu w nasz wspólny postęp”. Wyposażenie starszych osób w odpowiednie narzędzia i umiejętności użycia tychże narzędzi może przysłużyć się osiągnięciu Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG).

Dane Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ wskazują, że w Europie tylko jeden na czterech Europejczyków w starszym wieku posiada podstawowe lub wyższe niż podstawowe umiejętności cyfrowe; w grupie wiekowej 35-44 lata to dwie na trzy osoby, trzy czwarte wśród osób w wieku 25-34 lata i cztery piąte wśród młodzieży w przedziale wiekowym 16-24 lata.

Reklama

Wyniki badań przeprowadzonych w 2019 roku pokazują, że w Unii Europejskiej tylko jeden na pięciu respondentów w wieku 75 lat i starszych przynajmniej "od czasu do czasu" angażuje się w „aktywność w internecie”, w porównaniu do 98 proc. osób w wieku od 16 do 29 lat.

Problem wykluczenia technologicznego będzie się stawał coraz bardziej dotkliwą i palącą kwestią w obliczu starzenia się społeczeństw.

W 2019 roku na całym świecie żyło 703 mln osób w wieku 65 lat lub starszych. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych trzech dekad liczba osób starszych na całym świecie wzrośnie ponad dwukrotnie, osiągając w 2050 ponad 1,5 mld osób.