Firma zmniejszy także przysługującą mu liczbę tzw. zastrzeżonych jednostek akcyjnych, gdyby zdecydował się na przejście na emeryturę przed 2026 rokiem. Tim Cook zawnioskował o redukcję pensji na wniosek decyzji akcjonariuszy. Działający w Apple komitet ds. płac poinformował, że zmiana wynagrodzenia to reakcja na nastroje w akcjonariacie, który w zeszłym roku (spora część posiadaczy akcji) zakwestionował wynagrodzenie CEO.

Zarząd Apple’a docenia jednak osiągnięcia Cooka na obecnym stanowisku i akceptuje jego strategiczne decyzje.

Zdecydowana większość wynagrodzenia Cooka pochodzi z zastrzeżonych jednostek akcyjnych. Liczba akcji, do których CEO nabiera prawa zależą od wyników technologicznego giganta w odniesieniu do indeksu S&P 500.

Reklama

Od 2011, czyli roku w którym obecny CEO przejął władzę nad firmą, urosła ona o 1212 proc. W tym samym czasie indeks szerokiego rynku największych akcji zyskał 290 proc. Jedna ze zmian w strukturze wynagrodzeń Cooka polega na tym, że w 2023 roku prawo do nabycia aż 75 proc. przysługujących mu akcji będzie uzależnione od wyników spółki. Wcześniej odsetek ten wynosił 50 proc.