Rok 2022 był przełomowy nie tylko ze względu na wybuch wojny w Ukrainie. Przyniósł on również inne wydarzenia, które mogą zdeterminować globalną sytuację polityczną, społeczną i gospodarczą w najbliższych latach. Nie mam tu na myśli przyśpieszenia transformacji energetycznej, spowodowanego nałożeniem przez Zachód embarga na zakup rosyjskich surowców, choć to niewątpliwie zmiana o daleko idących skutkach. Również w Polsce boleśnie się o tym przekonamy. Nie chodzi mi też o bezprecedensową zgodę grupy G7 na wprowadzenie minimalnej stawki podatku CIT czy też piłkarski mundial w Katarze, który symbolicznie utorował krajom arabskim drogę do „pierwszego” świata. Nie są to także śmierć królowej Elżbiety II i roszady na fotelu premiera Wielkiej Brytanii ani śmierć byłego papieża Benedykta XVI stanowiąca symboliczny koniec pewnej epoki w Kościele rzymskokatolickim.
Wydarzenie, które zmieni rzeczywistość taką, jaką znamy, rozegrało się poza światem polityki – choć tylko pozornie. Tym gamechangerem 2022 r. było uruchomienie ChatGPT, pierwszego powszechnie dostępnego narzędzia wykorzystującego sztuczną inteligencję (AI). Zwiastuje ono rewolucję, której skali nie potrafimy jeszcze do końca przewidzieć. Z wyzwania doskonale zdają sobie sprawę technologiczni giganci, którzy wiedzą, że produkt OpenAI może w krótkim czasie zmarginalizować np. ich internetowe wyszukiwarki.
Pojawienie się ChatGPT powinno też zapalić żółtą, jeśli nie czerwoną lampkę, np. w edukacji. Umiejętne wykorzystanie tego narzędzia uczyni pisanie prac licencjackich czy magisterskich zbędnym zadaniem. Chyba że będziemy oceniać u studentów umiejętność zadawania właściwych pytań sztucznej inteligencji, co notabene wcale takie proste nie jest. Nie dlatego, że ChatGPT jest skomplikowany, lecz raczej dlatego, że wymaga od młodych ludzi sposobu myślenia, którego nie uczą się (jeszcze) w szkole. Zresztą AI w niedalekiej przyszłości przeora też kształcenie na niższych poziomach. Pewnie zaczniemy od jej zwalczania, by na koniec włączyć ją do edukacyjnego mainstreamu.
Reklama