Od tego też zależy jakość procesu spalania. Zwiększenie udziału zbyt dużych cząstek pyłu przyczynia się do niecałkowitego spalania paliwa. Z kolei zbytnie rozdrabnianie wiąże się ze zwiększeniem zużycia energii potrzebnej do napędu młynów. Takie nieprawidłowości przekładają się na straty ekologiczne oraz finansowe.

Dla elektrowni i elektrociepłowni wykorzystujących węgiel jako paliwo właściwe ustawienie elementów mielących jest więc sprawą zasadniczą. Problem w tym, że elementy młynów ulegają stopniowemu zużyciu, co często skutkuje zmianą grubości mielonego materiału i w rezultacie nieprawidłowym procesem spalania. Dlatego niezwykle istotną sprawą jest stała kontrola grubości ziarna pyłu węglowego.

CAŁY TEKST W PAPIEROWYM WYDANIU DGP ORAZ W RAMACH SUBSKRYPCJI CYFROWEJ