Dla blisko połowy hoteli (48 proc.) wskaźnik obłożenia poprawił się w ujęciu rocznym we wrześniu, zaś pogorszył się dla jednej trzeciej, wynika z ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego (IGHP). Stało się tak, mimo że zdecydowana większość hoteli (ok. 75 proc.) odnotowała zwiększenie cen.

"Ciepły i słoneczny wrzesień przyniósł hotelarzom dobre wyniki. 8 na 10 hoteli odnotowało obłożenie powyżej 50 proc., z czego blisko połowa obiektów powyżej 70 proc. - wynika z najnowszej ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Wskaźniki frekwencji były również lepsze od uzyskanych rok temu..

Nie dla wszystkich hotelarzy miniony miesiąc był łaskawy. Dla równo jednej trzeciej hoteli wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do września ubiegłego roku. Ale aż 48 proc. obiektów poprawiła obłożenie w stosunku do września ubiegłego roku, z najliczniejszą grupą 28 proc. hoteli z frekwencją wyższą do 10 pkt proc. 19 proc. obiektów uzyskało obłożenie na tych samych poziomach co w roku ubiegłym.

Hotele biznesowe radzą sobie nieco lepiej?

Reklama

Dane różniły się w podziale na hotele biznesowe i wypoczynkowe. Dla 38 proc. hoteli biznesowych wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do września ubiegłego roku, w tym 30 proc. obiektów zanotowało obniżenie frekwencji o mniej niż 10 pkt proc. Z kolei 40 proc. obiektów poprawiła obłożenie, z podobnie licznymi grupami hoteli z frekwencją wyższą do 10 pkt proc. i w zakresie 11-20 pkt proc. (odpowiednio 19 i 17 proc.). Natomiast wśród obiektów wypoczynkowych, dla 30 proc. wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do września ubiegłego roku, a dla 59 proc. poprawił się.

Wyniki września były na bardzo dobrym poziomie. Hotele biznesowe uzyskały lepsze rezultaty niż w przedwakacyjnym czerwcu, natomiast obiekty wypoczynkowe utrzymały wysoką frekwencję, niewiele odbiegającą od tej z okresu wakacji. Łącznie grupa hoteli z frekwencją poniżej 30 proc. stanowiła tylko 3 proc., a obłożenie powyżej 50 proc. zanotowało 82 proc. hoteli, w tym 47 proc. obiektów powyżej 70 proc.

Trzy czwarte obiektów hotelowych podniosła ceny

A to wszystko przy utrzymującym się trendzie wzrostowym, jeżeli chodzi o ceny. Odpowiedzi ankietowanych wskazują, że 3/4 hoteli podniosła je w stosunku do września 2022 roku. 30 proc. obiektów odnotowało wzrost do 10 proc., a 38 proc. - w przedziale 11-20 proc. Z kolei 25 proc. obiektów uzyskało ceny na poziomie zeszłego roku lub niższe. Oznacza to, że w około połowie hoteli ceny realnie zmalały z uwagi na utrzymujący się wskaźnik średniej inflacji na poziomie 8-9 proc.

Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na październik są wyraźnie słabsze niż miesiąc temu dla września. Jednocześnie, aktualne prognozy dla obiektów wypoczynkowych i biznesowych są zbliżone. Dla całej grupy ankietowanych 24 proc. hoteli wskazuje aktualną frekwencję poniżej 30 proc. Obłożenie powyżej 50 proc. posiada jedna trzecia. To kilkanaście punktów procentowych mniej niż prognozy dla września sprzed miesiąca. W hotelach biznesowych ponad połowa zajętych pokoi dotyczy 32 proc., a w hotelach wypoczynkowych tylko 30 proc.

W ankiecie online przeprowadzonej w dniach 2-6 października wzięły udział 123 hotele zlokalizowane we wszystkich województwach.

(ISBnews)