W naszym badaniu spośród tysiąca ankietowanych (grupa reprezentatywna) niespełna 28 proc. skorzystało z systemu. To oznacza, że albo należą do jednej z grup priorytetowych (np. seniorów powyżej 70. roku życia), albo pomogli komuś z tej grupy się zarejestrować lub jedynie zgłosili chęć do zaszczepienia się w późniejszym, bliżej nieokreślonym terminie. Znajduje to odzwierciedlenie w danych w podziale na grupy wiekowe. Największy odsetek tych, którzy z systemu skorzystali, stanowią osoby w wieku 70+ (54 proc.) i 60–69 (39 proc.).