"Zarówno ze strony pana premiera, jak i pana prezesa Kaczyńskiego jest jednoznaczna deklaracja wsparcia tego rozwiązania i mam nadzieję, że na tym posiedzeniu Sejmu będzie ten projekt finalizowany" – powiedział Niedzielski podczas konferencji prasowej.

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19 jest inicjatywą poselską, dotychczas odbyło się jego pierwsze czytanie.

Reklama

Niedzielski podkreślił, że priorytetem jest projekt ustawy, przedłożonej przez Czesława Hoca (PiS).

"To w niej pokładamy największe nadzieje, jeżeli chodzi o kwestie egzekwowania restrykcji, bo cały czas wydaje się że w tym obszarze mamy najwięcej do zrobienia, jeżeli chodzi o wartość dodaną, o wartość narzędzi, które stosujemy w walce z pandemią" – wskazał.

Kilka dni temu poselski projekt uzyskał pozytywną opinię rządu.

Projekt wprowadza możliwość żądania przez pracodawcę od pracownika lub osoby pozostającej w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą okazania informacji o wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19, posiadaniu ważnego negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 lub informacji o przebytej infekcji wirusa SARS-CoV-2.

Jednocześnie pracownicy lub osoby, które pozostają w stosunku cywilnoprawnym z pracodawcą mogłyby wykonywać nieodpłatne testy w kierunku SARS-CoV-2, w tym finansowane ze środków publicznych.

Zgodnie z projektem, pracodawca mógłby delegować pracowników lub osoby, które pozostają z nim w stosunku cywilnoprawnym, a które przekazały informację o braku zaszczepienia przeciwko COVID-19 lub braku przebycia infekcji wirusa SARS-CoV-2, do obowiązków poza stałym miejscem pracy lub do innego rodzaju pracy, z wynagrodzeniem odpowiadającym rodzajowi pracy.

W projektowanej regulacji zaproponowano, by weryfikacja tożsamości w zakładach pracy odbywała się przez okazanie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID albo uproszczonego certyfikatu wraz z wizerunkiem osoby, której dane dotyczą. Przedsiębiorstwa, które zatrudniałyby wyłącznie osoby zaszczepione, ozdrowieńców lub osoby posiadające negatywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2, i z których usług korzystałyby osoby o takim samym statusie zdrowotnym, nie podlegałyby ograniczeniom wprowadzanym w związku ze stanem epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

Kolejne posiedzenie Sejmu zaplanowano na 26-27 stycznia.