W październiku 2021 r. Niezależna Grupa WHO ds. Przydziału Szczepionek (IAVG) przedstawiła swoją strategię osiągnięcia globalnego zaszczepienia przeciw COVID-19 do połowy 2022 roku – podaje redakcja Statista. Grupa wezwała w niej do wprowadzenia skoordynowanego na poziomie międzynarodowym planu szczepień, aby osiągnąć następujące cele: osiągnięcie 10 proc. zaszczepienia populacji we wszystkich krajach do końca września 2021 r., 40 proc. do końca grudnia i ostatecznie 70 proc. – w połowie 2022 r.

Do czasu upublicznienia strategii, cel 10 proc. został osiągnięty przez 56 krajów, podczas gdy 70 krajów przekroczyło cel 40 proc. do końca września. Pod koniec grudnia IAVG ponownie biło na alarm, mówiąc, że 98 krajów nie osiągnie celu 40 proc., podając jako główną przyczynę „poważne ograniczenia w dostawie szczepionek COVAX, które utrzymywały się do ostatniego kwartału 2021 roku”.

Reklama
statista.com

Poza ograniczeniami w dostawach, które mają stopniowo ustępować w 2022 r., IAVG zidentyfikował dalsze wyzwania związane z osiągnięciem celu zaszczepienia 70 proc. populacji do połowy 2022 r. „Wzrost ilości szczepień spowoduje wyzwania w zakresie zdolności absorpcji w ubogich w zasoby środowiskach. Obejmuje to możliwość przechowywania, dystrybucji, podawania i rejestrowania użycia szczepionek, a także ewentualnego marnotrawstwa” – ostrzegła grupa, dodając, że powszechna dezinformacja to kolejna przeszkoda w osiągnięciu celu w zakresie szczepień.

Według najnowszych szacunków organizacji Our World in Data, w dużych częściach świata prawdopodobnie nie uda się osiągnąć celu WHO w zakresie szczepień. Biorąc pod uwagę obecny zasięg szczepień oraz liczbę nowych szczepień w ciągu ostatnich 14 dni, naukowcy odkryli, że 122 kraje (a wśród nich Polska) mają małe szanse na osiągnięcie celu 70 proc. szczepień do końca czerwca 2022 r., podczas gdy 34 kraje są na dobrej drodze do osiągnięcia celu. Tymczasem większość krajów o wysokim dochodzie już przekroczyła kamień milowy 70 proc., co dodatkowo ilustruje przepaść w globalnej dystrybucji szczepionek.