"Ustawa cały czas jest kamieniem milowym, który ma być do września uchwalony. [...] Jesteśmy po konsultacjach publicznych" - powiedział Niedzielski w RMF FM.

Informacja o projekcie ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa pojawiła się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów w grudniu ub. roku. Wynikało z niej, że ma on zostać przyjęty przez Radę Ministrów w II kw. 2022r.

Następnie projekt został skierowany do konsultacji społecznych. Zakłada on m.in. powołanie Agencji Rozwoju Szpitali, która miałaby być odpowiedzialna za wspieranie i monitorowanie procesów naprawczych w szpitalach. Miałaby tez organizować i koordynować wspólne zakupy, a także świadczyć wsparcie finansowe i eksperckie dla szpitali.

Przewidziano także kategoryzację szpitali - od kategorii A dla szpitali w dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej po D, dla szpitali, wymagających pilnego wdrożenia działań naprawczych). W trakcie konsultacji zgłoszono blisko 1,8 tys. uwag. Kilkaset zostało uwzględnionych.

Reklama

Minister podtrzymał, że w przyszłym roku ma odbyć się pilotaż związany z wdrażaniem ustawy.

"Tutaj jest ustalenie takie, że w roku 2024 nastąpi pierwsza ocena powszechna, a w roku 2023 będzie ocena [w ramach pilotażu], prawdopodobnie w porozumieniu z Bankiem Światowym" – podsumował Niedzielski.

Wypłata środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy odbywa się w transzach po przyjęciu przez państwo zapowiadanych reform (tzw. kamieni milowych), wskazanych w planie.