Prawdopodobne jest, że trend ten będzie kontynuowany w przyszłości – pisze Statista.

Przed 2020 rokiem oczekiwana długość życia rosła we wszystkich państwach objętych badaniem, ale po wybuchu pandemii Covid-19 sytuacja diametralnie się zmieniła.

Jeżeli porównamy ze sobą dane za 2019 i 2021 rok to jedynym państwem, w którym oczekiwana długość życia wzrosła, była Norwegia. Największej zapaści doświadczyła natomiast Bułgaria (spadek oczekiwanej długości życia aż o 43 miesiące), a tuż za nią znalazły się Słowacja (minus 33,1), USA (minus 28,2) oraz Polska (minus 26,6). Wyraźnie widać, że pandemia dotknęła w największym stopniu krajów Europy Śr.-Wsch. W czołówce zestawienia są także Litwa, Węgry, Estonia oraz Czechy.

Reklama

Zdecydowanie lepiej poradziły sobie w badanym okresie kraje skandynawskie: zestawienie państw, w których najbardziej zmniejszyła się oczekiwana długość życia zamykają Norwegia, Szwecja, Finlandia oraz Dania.