Około trzy czwarte (74 proc.) ankietowanych w ramach Global Consumer Survey Statista w Wielkiej Brytanii stwierdziło, że przyjmowało suplementy diety w 2022 roku. Najbardziej popularne były witaminy. 65 proc. respondentów stwierdziło, że stosowało je w ostatnich dwunastu miesiącach. Kolejnymi najpopularniejszymi formami suplementów diety były białka i minerały, które przyjmowało odpowiednio 20 proc. i 19 proc. respondentów.

Jak pokazuje wykres statista.com, spożycie witamin jest dość wysokie w wielu krajach europejskich, w tym między innymi we Włoszech, Szwajcarii, Szwecji, Holandii i Niemczech. Jednak żaden kraj nie prześcignął Polski, gdzie aż 79 proc. respondentów stwierdziło, że przyjmuje suplementy, co czyni z niej witaminowego mistrza Europy.

Odsetek respondentów, którzy przyjmowali witaminy w ciągu ostatnich 12 miesięcy / statista.com