Propozycja zgłoszona przez LFI została przyjęta zdecydowaną większością głosów: 337 głosami za i 32 głosami przeciw. Ustawa ma na celu „ochronę i zagwarantowanie podstawowego prawa do dobrowolnego przerwania ciąży”.

Jednak ustawa ma małe szanse na wejście w życie w najbliższym czasie, ponieważ musi zostać przegłosowana również w Senacie, gdzie większość mają ugrupowania prawicowe, które się jej sprzeciwiają.

We Francji prawo do dobrowolnego przerwania ciąży, tzw. ustawa Simone Veil obowiązuje od 1975 r. W 2022 r. nowelizacja ustawy o aborcji wydłużyła czas jej dokonania bez zaleceń medycznych z 12. do 14. tygodnia ciąży.

We Francji w 2021 r. 223 300 kobiet dokonało aborcji – wskazują oficjalne dane.

Reklama

Z Paryża Katarzyna Stańko