Te szacunki UE wskazują na spadek w stosunku do poprzedniego miesiąca. W październiku nadmierna śmiertelność wyniosła 10,6 proc. W wartościach bezwzględnych w listopadzie 2022 r. odnotowano około 25 tys. dodatkowych zgonów. Dla porównania, w listopadzie 2020 r. nadwyżka śmiertelności wyniosła +40 proc. (151 tys. nadwyżki zgonów) i +27 proc. w listopadzie 2021 r. (100 tys. nadwyżki zgonów).

Nadmierne wskaźniki umieralności nadal różniły się w poszczególnych państwach członkowskich UE. Wszystkie państwa członkowskie odnotowały wzrost nadmiernej śmiertelności, z wyjątkiem Rumunii (-6 proc.), Bułgarii (-3 proc.) i Słowacji (-2 proc.).

We Włoszech wskaźnik wyniósł +0,5 proc. Kolejne najniższe wskaźniki odnotowano w Belgii i na Litwie (w obu przypadkach +1 proc.), Szwecji (+2 proc.) oraz w Hiszpanii (+3 proc.) - to mniej niż połowa średniej UE.

W listopadzie 2022 r. krajami najbardziej dotkniętymi nadmiernymi zgonami były Cypr i Finlandia, które odnotowały nadmierną śmiertelność odpowiednio na poziomie +24 proc. i +21 proc.. Niemcy również miały wysoki wskaźnik: +16 proc..

Reklama

Szczyty nadmiernej liczby zgonów w UE przypadły na kwiecień 2020 r. (+25 proc.), listopad 2020 r. (+40 proc.) oraz kwiecień 2021 r. (+21 proc.) i listopad 2021 r. (+27 proc.). Lipiec 2022 również wykazał znacznie wyższą śmiertelność niż poziom bazowy, co może być spowodowane falami upałów, które dotknęły części Europy.

Jak rozwijała się sytuacja w Polsce?

Chociaż przez większość ostatnich dwóch lat w całej Europie obserwowano nadmierną śmiertelność, szczyty i intensywność epidemii różniły się znacznie w poszczególnych krajach.

W Polsce w listopadzie 2022 roku nadmierna liczba zgonów wynosiła +2,8 proc. Najwyższy wskaźnik nadmiernych zgonów notowano podczas pierwszej fali koronawirusa w listopadzie 2020 r. W tym czasie nadmierna śmiertelność, czyli zmiana procentowa liczby zgonów w stosunku do średniej zgonów z lat 2016-2019, wynosiła + 97 proc. Kolejne szczyty miały miejsce w kwietniu i w grudniu 2021 r. – odpowiednio +65,4 proc. i 69,1 proc.

Nadmierne zgony w UE - dane Eurostatu