W latach 2015-2020 liczba ludności regionów z przewagą obszarów wiejskich spadała średnio o 0,1 proc. rocznie, podczas gdy liczba ludności regionów pośrednich nie uległa prawie żadnej zmianie. Z drugiej strony liczba ludności w regionach z przewagą miast wzrastała średnio o 0,4 proc. rocznie.

W tym samym przedziale czasowym liczba osób starszych szybko rosła. Populacja osób w wieku 65 lat i starszych wzrastała każdego roku o 1,6 proc. w regionach z przewagą miast i w regionach pośrednich. Jednak najszybszy wzrost w tej grupie odnotowano wśród mieszkańców regionów z przewagą obszarów wiejskich (1,8 proc. rocznie).

Reklama

Z kolei liczba osób w wieku produkcyjnym (20-64 lata) mieszkających w regionach z przewagą obszarów wiejskich spadała średnio o 0,6 proc. rocznie. Liczba osób młodszych (w wieku poniżej 20 lat) zmniejszała się w nieco większym tempie 0,7 proc. rocznie. Te same dwie grupy odnotowały wzrost w regionach z przewagą miast (odpowiednio 0,1 proc. i 0,3 proc. rocznie), co sugeruje, że osoby te opuściły regiony z przewagą obszarów wiejskich, aby kontynuować naukę lub w poszukiwaniu pracy w większych miastach.

Zmiany demograficzne w regionach UE z przewagą obszarów wiejskich

W ciągu ostatnich kilku lat (2015–2020) liczba ludności rosła w stosunkowo szybkim tempie (co najmniej 0,3 proc. rocznie) w 108 przeważnie wiejskich regionach UE. Z kolei liczba ludności spadała w stosunkowo szybkim tempie (poniżej - 0,3 proc. rocznie) w 155 regionach, w których dominują obszary wiejskie.

Średnia roczna zmiana liczby ludności według typologii miejsko-wiejskiej w latach 2015–2020

Średnia roczna zmiana liczby ludności według typologii miejsko-wiejskiej w latach 2015–2020. / eurostat

Populacja w Polsce

W Polsce, podobnie jak w całej Wspólnocie, największe wzrosty populacji widoczne były w dużych regionach miejskich. W okresie od 2015 do 2021 roku najbardziej (o 8,7 proc.) zwiększyła się liczba ludności w regionie poznańskim. W 2021 roku mieszkało tam i pracowało o 54,2 tys. osób więcej niż w 2015 r. Na drugim miejscu znalazł się region gdański, gdzie wzrost sięgnął 7,9 proc. (o 43,8 tys. osób).

W regionie warszawskim stołecznym jak i w samej Warszawie wzrosty też były wyraźne, ale procentowo nieco wolniejsze. Jednak nominalne wzrosty był tu największe w Polsce. W samej Warszawie od 2015 roku przybyło 60,8 tys. mieszkańców czyli 3,5 proc. W całym regionie stołecznym liczba mieszkańców zwiększyła się do ponad 3 mln ludzi (prawie o 135 tys. osób, czyli 4,6 proc.)

Na drugim biegunie zestawienia ze spadkiem poniżej 4 proc. znalazł się regiony chełmsko-zamojski, miasto Łódź i region wałbrzyski w wynikami odpowiednio -4,3, -4,3 i -4,4.