Przedłużająca się chandra, uczucie ciągłego zmęczenia, trudności z wykonywaniem codziennych czynności, problemy z koncentracją uwagi, mogą świadczyć o depresji lub prowadzić do wypalenia zawodowego. W takiej sytuacji niezbędna może okazać się pomoc lekarza psychiatry, który biorąc pod uwagę stan pacjenta, nie tylko przepisze mu leki, ale może go również wysłać na zwolnienie lekarskie.

Kody na zaświadczeniu o niezdolności do pracy

Każdy lekarz specjalista może wystawić pacjentowi zaświadczenie o niezdolności do pracy, jeśli uzna, że wymaga to stan jego zdrowia. Najczęściej na w czasie niedyspozycji zdrowotnej lekarz zaleca choremu odpoczynek i leżenie w łóżku. Wówczas na druku e-ZLA wpisuje cyfrę ”1”. Nieco inaczej może postąpić lekarz psychiatra, który osobie w kryzysie psychicznym wręcz zaleci wychodzenie z domu, spotkania z przyjaciółmi, długie spacery czy kontakt ze sztuką. Wówczas na L4 pojawi się cyfra „2”. Wówczas podczas kontroli ZUS lub pracodawcy ubezpieczony nie musi bezwzględnie być w domu, ale mimo wszystko będzie się musiał „wytłumaczyć’ ze swojej nieobecności ubezpieczycielowi lub szefowi.

Reklama

Wyjątkowe zalecenia

Osoba w depresji, czy z zaburzeniami lękowymi oprócz farmakoterapii i odpoczynku najczęściej potrzebuje też dodatkowego wsparcia psychologicznego, czy psychoterapii. Może je uzyskać w poradni zdrowia psychicznego lub w prywatnym gabinecie psychoterapeutycznym. Na poprawę nastroju i lepsze funkcjonowanie psychospołeczne mają również spotkania w grupach terapeutycznych i samopomocowych, czy arteterapia. Aby skorzystać z którejkolwiek z tych opcji, ubezpieczony musi wyjść z domu, co dla części z nich będzie wyzwaniem samym w sobie.

Ile trwa zwolnienie lekarskie od psychiatry?

Okres trwania niezdolności do pracy nie może trwać dłużej niż przez 182 dni w ciągu roku. W tym czasie ubezpieczonemu przysługuje zasiłek chorobowy w wysokości 80 proc. wynagrodzenia. Do okresu zasiłkowego wlicza się okres pobierania wynagrodzenia chorobowego. Po 6 miesiącach na L4, gdy ubezpieczony nadal nie jest zdolny do pracy, może wystąpić o świadczenie rehabilitacyjne na okres od trzech miesięcy do 1. roku.