Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, zaprezentowała dwie główne propozycje wynagrodzenia chorobowego: wypłatę w wysokości 90 proc. oraz 100 proc. dotychczasowego wynagrodzenia. Celem tych zmian jest zminimalizowanie negatywnego wpływu choroby na sytuację finansową pracowników i unikanie sytuacji, w których chorzy pracownicy zmuszeni są wracać do pracy z powodu obaw o spadek dochodów.

Funkcja zwolnienia lekarskiego L4

Zwolnienie lekarskie to dokument potwierdzający czasową niezdolność do pracy z powodu problemów zdrowotnych, wystawiany przez lekarza na okres od jednego dnia do kilku miesięcy, w zależności od diagnozy. Zaświadczenie to informuje pracodawcę o nieobecności pracownika, stanowi podstawę do otrzymywania świadczeń chorobowych oraz chroni przed zwolnieniem z pracy.

Reklama

Jak obliczane jest wynagrodzenie na zwolnieniu lekarskim L4?

Wynagrodzenie w okresie zwolnienia lekarskiego jest uzależnione od wielu czynników, w tym od czasu trwania niezdolności do pracy oraz jej przyczyn. Podstawa do obliczenia zasiłku chorobowego to średnie miesięczne wynagrodzenie pracownika z ostatnich 12 miesięcy przed wystąpieniem niezdolności do pracy. Pracownik przez pierwsze 33 dni choroby, lub 14 dni dla osób powyżej 50. roku życia, otrzymuje 80 proc. wynagrodzenia, które wypłaca pracodawca. Po tym okresie, od 34. dnia niezdolności do pracy, zasiłek chorobowy wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), również w wysokości 80 proc. podstawy.

Co ważne, w wyjątkowych przypadkach, takich jak np. choroba podczas ciąży czy wypadek przy pracy uniemożliwiający jej wykonywanie, pracownikowi przysługuje pełne 100 proc. wynagrodzenia.

Zwolnienie lekarskie L4: Przeniesienie odpowiedzialności na ZUS

Ważnym elementem proponowanych zmian jest przejęcie przez ZUS obowiązku finansowania pierwszych dni zwolnienia lekarskiego, które obecnie spoczywa na barkach pracodawców. Dzięki temu przedsiębiorcy zostaliby odciążeni od pokrywania wynagrodzeń chorobowych, co dla wielu z nich stanowi obciążenie finansowe i organizacyjne.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeprowadza kompleksowe analizy, mające na celu ocenę skutków finansowych i społecznych proponowanych zmian. Celem jest zapewnienie, że nowe przepisy nie będą pogłębiały obciążeń finansowych pracowników, ale przyczynią się do poprawy ich zabezpieczenia socjalnego w przypadku choroby.