Wprowadzenie normy emisji spalin Euro ma na celu ograniczenia negatywnego wpływu transportu drogowego na środowisko i zdrowie publiczne poprzez kontrolę emisji zanieczyszczeń atmosferycznych, takich jak tlenki azotu (NOx), cząstki stałe (PM), węglowodory (HC) i dwutlenek węgla (CO).

Oto główne kategorie norm emisji spalin Euro:

  • Normy Euro 1: Wprowadzone w 1992 roku, określały poziomy emisji dla samochodów benzynowych. Normy Euro 1 były stosowane do 1996 roku.
  • Normy Euro 2: Wprowadzone w 1996 roku, obowiązujące dla samochodów benzynowych. Normy Euro 2 były stosowane do 2000 roku.
  • Normy Euro 3: Wprowadzone w 2000 roku, obowiązujące dla samochodów benzynowych i dieselowych. Normy Euro 3 były stosowane do 2005 roku.
  • Euro 4: Wprowadzone w 2005 roku, obowiązujące dla samochodów benzynowych i dieselowych. Normy Euro 4 były stosowane do 2009 roku.
  • Euro 5: Wprowadzone w 2009 roku, obowiązujące dla samochodów benzynowych i dieselowych. Normy Euro 5 były stosowane do 2014 roku.
  • Euro 6: Wprowadzone w 2014 roku, obowiązujące dla samochodów benzynowych, dieselowych i samochodów hybrydowych. Normy Euro 6 były stopniowo wprowadzane w latach 2014-2021.
  • Euro 6d-TEMP: Wprowadzone w 2017 roku, wprowadzające bardziej rygorystyczne testy emisji spalin pod rzeczywistymi warunkami jazdy. Normy Euro 6d-TEMP są wymagane od 2019 roku.
  • Euro 6d: Wprowadzone w 2020 roku, wprowadzające jeszcze bardziej rygorystyczne testy emisji spalin pod rzeczywistymi warunkami jazdy. Normy Euro 6d są wymagane od 2021 roku.
Reklama
Normy emisji spalin EURO
Wartości emisji spalin silników benzynowych
NORMA DANE CO (tlenek węgla) (g/km) HC (węglowodory) (g/km) HC + NOx (g/km) NOx (tlenki azotu) (g/km) PM (masa cząstek stałych) (g/km) PN (liczba cząstek stałych) (1/km)
EURO 1 lip.1992 2,72 (3,16) - 0,97 (1,13) - - -
EURO 2 sty.1996 2,2 - 0,5 - - -
EURO 3 sty.2000 2,3 0,2 - 0,15 - -
EURO 4 sty.2006 1 0,1 - 0,08 - -
EURO 5 a wrz.2009 1 0,1 - 0,06 0,005 -
EURO 5 b wrz.2011 1 0,1 - 0,06 0,0045 6,0 x 1011
EURO 6 b wrz.2014 1 0,1 - 0,06 0,0045 6,0 x 1011
EURO 6 c wrz.2017 1 0,1 - 0,06 0,0045 6,0 x 1011
EURO 6 d sty.2020 1 0,1 - 0,06 0,0045 6,0 x 1011
Wartości emisji spalin dla samochodów osobowych z silnikiem Diesla
NORMA DANE CO (tlenek węgla) (g/km) HC (węglowodory) (g/km) HC + NOx NOx (tlenki azotu) (g/km) PM (masa cząstek stałych) (g/km) PN (liczba cząstek stałych) (1/km)
EURO 1 lip.1992 2,72 (3,16) - 0,97 (1,13) - 0,14 (0,18) -
EURO 2 sty.1996 1 - 0,7 - 0,08 -
EURO 3 sty.2000 0,66 - 0,56 0,5 0,05 -
EURO 4 sty.2006 0,5 - 0,3 0,25 0,025 -
EURO 5 a wrz.2009 0,5 - 0,23 0,18 0,005 -
EURO 5 b wrz.2011 0,5 - 0,23 0,18 0,0045 6,0 x 1011
EURO 6 b wrz.2014 0,5 - 0,17 0,18 0,0045 6,0 x 1011
EURO 6 c wrz.2017 0,5 - 0,17 0,18 0,0045 6,0 x 1011
EURO 6 d sty.2020 0,5 - 0,17 0,18 0,0045 6,0 x 1011

Normy Euro 6d-TEMP i Euro 6d skupiają się głównie na obniżeniu emisji tlenków azotu (NOx) i cząstek stałych (PM) oraz wprowadzeniu bardziej realistycznych testów emisji spalin podczas jazdy na drogach.

Warto zauważyć, że normy emisji spalin EURO dotyczą nie tylko samochodów osobowych, ale także innych pojazdów, takich jak autobusy, ciężarówki i motocykle.

Norma emisji spalin Euro 7

Wprowadzenie normy Euro 7 jest planowane jest na 2025 rok. Jednak ostateczny termin wprowadzenia nowej normy może ulec zmianie w zależności od postępu prac Komisji Europejskiej. Norma Euro 7 ma między innymi obniżyć poziom emisji splin o 37 proc. dla aut osobowych, a w przypadku samochodów ciężarowych i autobusów o średnio 56 proc. w stosunku do poprzedniej normy.