Pozew został złożony w sądzie federalnym na Manhattanie. Sprawa dotyczy warrantów sprzedanych JPMorgan Chase w 2014 roku. Bank inwestycyjny zarobiłby na nich, gdyby „cena wykonania” była niższa od ceny akcji Tesli po wygaśnięciu warrantów w czerwcu i lipcu 2021 r.

7 sierpnia 2018 roku Elon Musk napisał w tweecie, że chce wykupić Teslę płacąc po 420 dolarów za każdą akcję. To spowodowało gwałtowny wzrost giełdowej wyceny spółki. W związku z tym bank obniżył ceny wykonania i przygotował „zabezpieczenia finansowanie”, po czym musiał wycofać się z niektórych zmian, gdy Musk zrezygnował z wykupu firmy 17 dni później. JPMorgan twierdzi, że zgodnie z umową mógł skorygować kursu wykonania opcji (strike price)

Do momentu wygaśnięcia warrantów należących do JPMorgan cena akcji Tesli wzrosła około 10-krotnie, co zdaniem banku obligowało Teslę do dostarczenia akcji lub gotówki. Niewywiązanie się z tego zapisu umowy było równoznaczne z niewypłacalnością Tesli, twierdzą przedstawiciele JPMorgan. „Chociaż korekty JPMorgan były właściwe i zgodne z umową, Tesla rażąco zignorowała swoje wyraźne zobowiązanie umowne do spłaty JPMorgan w całości”- napisano w pozwie.

Jak uniknąć płacenia podatków?

Reklama

Prawnicy banku twierdzą, że Tesla sprzedała warranty, aby zmniejszyć potencjalne rozwodnienie akcji z oddzielnej sprzedaży obligacji zamiennych i obniżyć federalne podatki. Dodatkowo JPMorgan zgodnie z umową był uprawniony do dostosowania warunków warrantów po „znaczących transakcjach korporacyjnych z udziałem Tesli”.

Producent samochodów w lutym 2019 r. skarżył się, że korekty banku były „oportunistyczną próbą wykorzystania zmian w zmienności akcji Tesli”, ale nie zakwestionował podstawowych obliczeń, powiedział JPMorgan.

Tweety z 2018 roku doprowadziły do tego, że amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd​​nałożyła między innymi 20 milionów dolarów grzywny zarówno na Muska, jak i Tesli.

Warranty są finansowymi instrumentami pochodnymi obowiązującymi przez określony czas, które dają prawo, ale nie zobowiązują do kupna lub sprzedaży papierów wartościowych po określonej cenie przed ich wygaśnięciem. Cena, po której można kupić lub sprzedać dany papier wartościowy, określana jest jako cena wykonania (exercise price) lub kurs wykonania opcji (strike price). Amerykańskie warranty mogą być zrealizowane w dowolnym momencie obowiązywania lub tuż przed datą ich wygaśnięcia, natomiast warranty europejskie mogą być wykonywane tylko w dniu wygaśnięcia. Warranty, które dają prawo do zakupu papieru wartościowego, są nazywane warrantami kupna. Te, które dają prawo do sprzedaży papierów wartościowych, nazywane są warrantami sprzedaży.