Instytucja skargi nadzwyczajnej została wprowadzona nową ustawą o SN, która weszła w życie 3 kwietnia 2018 r. Przewiduje ona m.in. możliwość składania do Sądu Najwyższego takich skarg na prawomocne wyroki polskich sądów z ostatnich 20 lat. Skargi te rozpoznaje Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN.

Skarga nadzwyczajna, o której poinformowano we wtorek, dotyczy postanowienia Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z 2014 r. w sprawie "przysądzenia nieruchomości na rzecz Jarosława W. pomimo, że nieruchomość ta został wcześniej przysądzona na rzecz innych osób".

W sprawie chodzi o nieruchomość z miejscowości Ludzisko w województwie kujawsko-pomorskim. W 2008 r. po licytacji związanej z egzekucją komorniczą przeciwko Krzysztofowi S. nieruchomość ta - o wartości ponad 26 tys. zł - trafiła do małżonków Bogdana G. i Jolanty G., co potwierdził wówczas sąd rejonowy. Nabywcy jednak nie dokonali wpisu w księdze wieczystej.

"Następnie ten sam komornik w 2012 r. zawiadomił sąd o wszczęciu przeciwko Krzysztofowi S. ponownej egzekucji nieruchomości, którą zgodnie z prawem wcześniej nabyli małżonkowie G. Licytacja w związku z egzekucją odbyła się w listopadzie 2013 r. Wygrał ją Jarosław W. który przegrał pierwszą licytację. Postanowieniem sądu rejonowego z 2014 r. Jarosław W. został ujawniony jako właściciel nieruchomości" - przekazała PK.

Jak zaznaczono w komunikacie prokuratury małżonkowie G. zostali pozbawieni swojej własności, przy czym o toczącej się drugiej licytacji nie mieli żadnej wiedzy. Bogdan G. i Jolanta G. wytoczyli wprawdzie powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy ostatecznie jednak oddalił prawomocnie ich powództwo.

"Sąd podkreślił, że z uwagi na skutki prawne postanowienia o przysądzeniu własności w postaci podstawy do wpisu w księdze wieczystej nie ma znaczenia fakt, kto przed uprawomocnieniem się postanowienia o przysądzeniu własności był właścicielem przedmiotowej nieruchomości, a także, czy przez przeprowadzeniem nieruchomości miały miejsce jakieś uchybienia" - przekazano.

W skardze nadzwyczajnej prokurator generalny wniósł o uchylenie postanowienia Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z 2014 r. w sprawie przysądzenia nieruchomości na rzecz Jarosława W. i wydanie postanowienia o uznaniu za bezskuteczną drugiej licytacji nieruchomości. W ocenie prokuratora generalnego w sprawie doszło do rażącego naruszenia przepisów postępowania skutkującego przysądzeniem nieruchomości na rzecz Jarosława W.

Dotychczas SN rozpoznał osiem skarg nadzwyczajnych, z których pięć zostało uwzględnionych. SN uwzględnił trzy skargi nadzwyczajne wniesione przez Rzecznika Praw Obywatelskich i dwie przez Prokuratora Generalnego. (PAP)

autor: Marcin Jabłoński