Już tradycyjnie, początek każdego kolejnego roku przynosi Polakom zmianę stawek podatku od nieruchomości. Zwykle mają miejsce wzrosty wspomnianego podatku. Dość dużą podwyżkę zaplanowano na 2020 r. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że bezpośrednie skutki tej zmiany odczują głównie polscy przedsiębiorcy. Przy okazji kolejnej podwyżki stawek podatkowych, eksperci portalu RynekPierwotny.pl postanowili sprawdzić, jak poziom opodatkowania polskich nieruchomości wygląda na tle Europy. Takie ciekawe porównanie pokazuje, że Polska nie jest rajem podatkowym dla właścicieli nieruchomości (przede wszystkim firmowych).

Opodatkowanie nieruchomości to norma w krajach OECD

Ciekawe informacje na temat opodatkowania nieruchomości podaje między innymi Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Dzięki danym wspomnianej instytucji, można między innymi dowiedzieć się, czy wszystkie kraje członkowskie opodatkowują nieruchomości. Dane pochodzące z 2017 r. wskazują, że odpowiedź na to pytanie była twierdząca.

We wszystkich krajach OECD istniały bowiem regularne podatki obciążające właścicieli nieruchomości. Wspomniane podatki najczęściej naliczano z uwzględnieniem powierzchni lub szacunkowej wartości majątku nieruchomego. O wiele rzadsze było natomiast opodatkowanie nieruchomości oraz innych cennych składników majątku na podstawie jego wartości netto (tzn. wartości rynkowej pomniejszonej o zobowiązania). Taki wariant opodatkowania wydaje się znacznie bardziej korzystny m.in. dla kredytobiorców mieszkaniowych.

Wg portalu RynekPierwotny.pl popularność opodatkowania nieruchomości wynika nie tylko z braku możliwości ukrycia takich składników majątku. Zwolennicy podatków majątkowych (obciążających głównie nieruchomości i aktywa finansowe) zwracają uwagę, że dochody podatników są mniej skoncentrowane niż ich majątek. Dane z 18 krajów OECD wskazywały, że w 2015 roku 10% najbogatszych gospodarstw domowych posiadało 50% całego majątku netto i „tylko” 25% całkowitych dochodów. Zawsze rodzi się jednak pytanie, czy mocne opodatkowanie majątku najbogatszych nie będzie skutkowało ich wyprowadzką do krajów z mniejszą stopą podatkową.

Reklama

Polskie nieruchomości są mocniej obciążone niż np. czeskie

Wśród krajów OECD oraz Unii Europejskiej są widoczne duże różnice dotyczące sposobu opodatkowania nieruchomości. Nawet w przypadku podatków naliczanych od wartości majątku nieruchomego, możemy zauważyć spore zróżnicowanie np. stawek podatkowych lub sposobów wyceny. Właśnie dlatego najlepszą opcją wydaje się porównanie poziomu regularnego opodatkowania nieruchomości do wszystkich wpływów podatkowych państwa oraz PKB. Poniższa tabela przedstawia właśnie takie porównanie opierające się na danych statystycznych OECD.

Informacje prezentowane w poniższej tabeli sugerują, że Polska cechuje się relatywnie wysokim poziomem podatkowego obciążenia nieruchomości. Powtarzalne podatki od nieruchomości stanowią odpowiednio 3,3% wpływów podatkowych oraz 1,2% polskiego PKB. Naszemu krajowi oczywiście bardzo daleko jest do Wielkiej Brytanii (wyniki odpowiednio: 9,2% i 3,1%) oraz Francji (5,7% i 2,6%).

Wg portalu RynekPierwotny.pl trzeba jednak zwrócić uwagę, że Polska pod względem poziomu obciążenia podatkowego nieruchomości znacząco wyprzedza między innymi Czechy (0,6% wpływów podatkowych/0,2% PKB), Słowację (1,2%/0,4%), Węgry (1,4%/0,5%) i Niemcy (1,1%/0,4%). Bardziej dokładne dane OECD wskazują, że niemal cały ciężar opodatkowania nieruchomości spoczywa na podmiotach prywatnych. Nie wolno jednak zapominać, że koszty podatkowe firm przynajmniej częściowo są „przerzucane” na polskich konsumentów.

RynekPierwotny.pl – największy ogólnopolski portal zawierający oferty mieszkań i domów od deweloperów. Od 10 lat pomaga osobom szukającym w wyborze i zakupie własnego „M”. Serwis zawiera ponad 70 000 ofert: domów, mieszkań, lokali użytkowych oraz lokali inwestycyjnych. Swoich klientów wspiera również poradami ekspertów oraz bazą wiedzy zawierającą najważniejsze kwestie związane z zakupem mieszkania na rynku pierwotnym.

>>> Czytaj również: Oto 10 wydarzeń, które najmocniej wpłynęły na rynek nieruchomości w 2019 roku