Poniżej szczegóły:

V 2017
liczba rdr (proc.) mdm (proc.)
Mieszkania, których budowę rozpoczęto 21826 56,2 23,7
Mieszkania oddane do użytkowania 12725 16,7 20,1
Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenia 23401 43,6 0,8
I-V 2017
liczba rdr (proc.)
Mieszkania, których budowę rozpoczęto 83672 21,7
Mieszkania oddane do użytkowania 63903 3
Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenia 106841 38,3

(PAP Biznes)