Inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem uzyskali w ubiegłym miesiącu 14 911 pozwoleń (wzrost o 30,2% r/r i spadek o 41% m/m), podał również GUS.

"W styczniu 2021 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 23,3 tys. mieszkań, tj. o 26,8% więcej niż w analogicznym miesiącu 2020 r. Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (14,9 tys., wzrost o 30,2% r/r) oraz inwestorzy indywidualni (8,3 tys., wzrost o 21,2%). Łącznie w ramach tych form budownictwa otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 99,5% ogółu mieszkań. W budownictwie spółdzielczym odnotowano 75 mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (4 mieszkania w roku ubiegłym), natomiast w pozostałych formach budownictwa 45 mieszkań (103 w styczniu 2020r.)" - czytamy w komunikacie.

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w styczniu br. wzrosła o 9,6% r/r i wyniosła 17 419, zaś w ujęciu miesięcznym wzrosła o 1,8%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W grupie deweloperów odnotowano wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto - o 23,9% r/r do 12 430 lokali, a w ujęciu miesięcznym zanotowano wzrost o 5,2%, podał także Urząd.

"W styczniu 2021 r. rozpoczęto budowę 17,4 tys. mieszkań, tj. o 9,6% więcej niż przed rokiem. Deweloperzy rozpoczęli budowę 12,4 tys. mieszkań (o 23,9% więcej), a inwestorzy indywidualni 4,7 tys. (o 12,6% mniej). Łącznie udział tych form budownictwa wyniósł 98,6% ogólnej liczby mieszkań. W budownictwie spółdzielczym rozpoczęto budowę 116 mieszkań (157 w roku ubiegłym), a w pozostałych formach budownictwa 136 mieszkań (285 przed rokiem)" - czytamy w komunikacie.

Szacuje się, że na koniec stycznia 2021 r. w budowie pozostawało 827,7 tys. mieszkań, tj. o 0,6% więcej niż w analogicznym miesiącu roku 2020, podał także Urząd.

Liczba mieszkań oddanych do użytku spadła

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w styczniu br. spadła o 7,5% r/r do 17 131, zaś w ujęciu miesięcznym spadła o 32,9%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Deweloperzy w ubiegłym miesiącu oddali do użytkowania 10 145 mieszkań, co oznacza spadek o 12,6% r/r. W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 38,4%, podał również GUS.

"Według wstępnych danych, na początku 2021 r. oddano do użytkowania 17,1 tys. mieszkań, tj. o 7,5% mniej niż w styczniu 2020 roku. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 10,1 tys. mieszkań - o 12,6% mniej niż w analogicznym miesiącu 2020 r., natomiast inwestorzy indywidualni - 6,7 tys. mieszkań, tj. o 2,8% więcej. W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 98,5% ogółu nowo oddanych mieszkań. W budownictwie spółdzielczym oddano do użytkowania 134 mieszkania (248 przed rokiem), natomiast w pozostałych formach, tj. komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej 117 (przed rokiem 104)" - czytamy w komunikacie.

Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych w styczniu 2021 r. wyniosła 1,6 mln m2, czyli o 3,2% mniej niż przed rokiem, a przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania osiągnęła wartość 94,1 m2, podał także GUS.