"Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy wynosi 104,5 mln NOK netto, co stanowi ok. 45,4 mln zł netto. Realizacja prac projektowych rozpocznie się w I kwartale 2021 r. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w II kwartale 2021 r., a zakończenie Inwestycji w II kwartale 2022 r." - czytamy w komunikacie.

Zamawiającym jest Bjertnes AS z siedzibą w Skjetten w Norwegii, podano także.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,66 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.