24 czerwca 2020 roku weszły w życie przepisy Tarczy Antykryzysowej 4.0, na mocy których najemcy, dzierżawcy i użytkownicy wieczyści nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, będą mogli skorzystać ze zwolnienia z czynszu najmu i dzierżawy oraz opłaty za użytkowanie wieczyste.

Zwolnienie przysługiwać będzie za okres kolejnych trzech miesięcy w 2020 r., następujących po miesiącu, w którym złożono stosowne zgłoszenie skorzystania ze zwolnienia.

Ze zwolnienia skorzystać będą mogli przedsiębiorcy, organizacje pożytku publicznego oraz państwowe osoby prawne u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie epidemii. Zwolnienie dotyczy należności z tytułu umów najmu, dzierżawy lub użytkowania zawartych w okresie poprzedzającym wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii z powodu COVID-19.

Reklama

Spadek obrotów gospodarczych (spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym bądź wartościowym) musi być nie mniejszy niż 15 proc. obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy przypadających po 31.12.2019 r. do dnia poprzedzającego dzień zgłoszenia do korzystania z tego zwolnienia porównanych do analogicznych dwóch miesięcy roku poprzedniego lub musi to być regres o ponad 25 proc. obliczony jako spadek obrotów w ciągu jednego miesiąca.

- Co jest istotne, ustawa wprowadziła możliwość podjęcia przez organ jednostki samorządu terytorialnego uchwał przewidujących niepobieranie czynszu od najmu i dzierżawy oraz opłaty z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz uchwał o pomniejszeniu opłat z tytułu użytkowania wieczystego, a dotyczy to właśnie tych nieruchomości, które należą do jsst - mówi w rozmowie z MarketNews24 Monika Wystrychowska-Zawiślak, radca prawny, Kancelaria Ożóg Tomczykowski. – Ten zapis ustawowy jest nowy i jeszcze nie wiemy jak zareagują samorządy terytorialne, po prostu warto to sprawdzać.

Ważne jest też, że te zwolnienia dotyczą umów zawartych przed 14 marca 2020 r., a ubiegać o nie mogą się prowadzący działalność gospodarczą, którzy nie mają zaległości podatkowych czy dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Społecznych, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (według stanu na koniec III kw. 2019 r.).

- Gdyby nie udało się uzyskać zwolnienia, które dotyczy 100 proc. kwoty opłat, rozważyć można negocjacje zwolnienie z części opłat, ale już na zasadach ogólnych, bo ustawa tego nie przewiduje – wyjaśnia Wystrychowska-Zawiślak z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.