Jak przekazała firma CBRE w czwartkowej informacji, w pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 r. w nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej zainwestowano 8,3 mld euro. Z kolei na koniec III kwartału 2021 r. wolumen inwestycji komercyjnych w regionie CEE wyniósł 3,3 mld euro. "Polska przyciągnęła 46 proc. całkowitego wolumenu, następnie kraje bałtyckie (16 proc.), Czechy (13 proc.) i kraje SEE (10 proc.)" - wskazano.

Eksperci obserwują wzrost na wszystkich rynkach, "ale rynek przemysłowy jest nadal największym beneficjentem pandemii COVID-19 ze wszystkich sektorów". Dodano, że po pierwszych trzech kwartałach 2021 r. cały region CEE wzrósł o 11 proc. w ciągu roku. Jak zaznaczono, rynek biurowy "wciąż jest daleki od szczytu z 2019 r.", ale wykazuje wzrost o 38 proc. w stosunku do poziomów z 2020 r.

Reklama

Joanna Mroczek z CBRE, cytowana w czwartkowej informacji, zwróciła uwagę, że w porównaniu z III kwartałem 2020 r., w krajach CEE obserwuje się wzrost wartości inwestycji o 62 proc. Ponadto 40 proc. całkowitej kwoty inwestycji stanowiło dziewięć transakcji, z których każda miała wartość wyższą niż 100 mln euro. "Polska przyciągnęła cztery najważniejsze transakcje, a kolejne Łotwa, Rumunia, Chorwacja i Serbia" - wskazała. Mroczek prognozuje, że w 2021 r. łączna wartość inwestycji przekroczy 13 mld euro.

Głównym źródłem kapitału w III kwartale 2021 r. byli, jak zaznaczono, inwestorzy spoza Europy Środkowo-Wschodniej z udziałem 59 proc. "Inwestorzy amerykańscy stanowili 16 proc. całkowitego wolumenu, następnie inwestorzy z Niemiec z udziałem 13 proc. oraz z Chin (6 proc.)" - podano. Pozostałe kraje (Holandia, Belgia, Austria, Włochy, Francja, RPA, Kanada, Wielka Brytania i ZEA) wniosły 23 proc. całego kapitału.

Dodano, że w III kwartale br. najwyższe wartości transakcji w regionie CEE odnotowano w sektorze przemysłowym (40 proc.), biurowym (28 proc.) i handlowym (20 proc.). Pozostałe 12 proc. zainwestowano przede wszystkim w segmenty wielorodzinne, wielofunkcyjne oraz obiekty służby zdrowia.

Zwrócono uwagę, że pandemiczne zaległości nadrabia też rynek biurowy - w 2021 r. na rynek biurowy 15 krajów Europy Środkowo-Wschodniej zostanie dostarczone łącznie 2,5 mln m kw. nowej powierzchni. Oznacza to wzrost o 38 proc. w stosunku do poziomów z 2020 r.

Dodano, że beneficjentem pandemii jest rynek magazynowy. Po pierwszych trzech kwartałach 2021 r. zasób powierzchni magazynowej w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej wzrósł o 11 proc. w ciągu roku. Rynki, które odnotowały największy wzrost to: Polska (o 13 proc.), Rumunia (o 12 proc.) i Słowacja (o 11 proc.).