Poniżej szczegóły:

X 2020
liczba rdr (proc.) mdm (proc.)
Mieszkania, których budowę rozpoczęto 19601 -18,7 -25,3
Mieszkania oddane do użytkowania 19901 -3,4 -3,9
Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenia 26780 -3,8 13,9
I-X 2020
liczba rdr (proc.)
Mieszkania, których budowę rozpoczęto 186948 -7,7
Mieszkania oddane do użytkowania 176424 6,1
Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenia 218546 -4,5