"Miliony dzieci są narażone na zmuszanie do pracy w wyniku kryzysu Covid-19. Oznaczałoby to pierwszy od 2000 roku wzrost liczby dzieci, które są zmuszane do pracy" - informuje dokument zatytułowany "Covid-19 i praca dzieci. Czas kryzysu, czas na działania".

Według ONZ do pracy na całym świecie zmuszanych jest 152 mln dzieci w wieku 5-17 lat, a prawie połowa z nich wykonuje niebezpieczne zajęcia. 48 proc. pracujących dzieci ma mniej niż 11 lat, 28 proc. jest w wieku 12-14 lat, 24 proc. - 15-17 lat. 71 proc. dzieci, których dotyka to zjawisko, jest zmuszanych do pracy w rolnictwie, 17 proc. w usługach, 12 proc. w przemyśle, w tym w górnictwie.

Najwięcej dzieci zmuszanych jest do pracy w Afryce - 72 mln, czyli co piąte mieszkające tam dziecko, i w regionie Azji i Pacyfiku - 62 mln, 7 proc. wszystkich dzieci w tej części świata. Zjawiskiem tym objętych jest jednak także 11 mln dzieci w Amerykach, 6 mln w Europie i Azji Centralnej oraz milion w krajach arabskich.

Raport podkreśla, że pracy, do której zmuszane są dzieci, nie można mylić z aktywnością, która pomaga w rozwoju, taką jak pomoc w normalnych obowiązkach domowych czy dorywcza praca wakacyjna. Według kryteriów przyjętych przez UE, praca dzieci to suma obowiązków, które pozbawiają dzieci ich dzieciństwa i godności, niszczą potencjał i zaburzają rozwój fizyczny i psychiczny.

UNICEF i MOP oceniają, że z powodu pandemii koronawirusa i spowodowanego nim kryzysu gospodarczego dzieci, które już są zmuszane do pracy, mogą być jeszcze bardziej wykorzystywane, pracować dłużej i w gorszych warunkach, co może zagrażać ich zdrowiu i bezpieczeństwu. Wzrost ubóstwa i niewystarczające zabezpieczenia socjalne mogą zmusić do pracy dzieci, które dotychczas nie musiały sią nią zajmować.

Reklama

Dokument zaznacza, że rośnie liczba dowodów na to, iż wywołane przez pandemię koronawirusa zamknięcie szkół w wielu państwach świata zwiększyło liczbę zmuszanych do pracy dzieci. Ostrzega, że wraz z otwarciem na nowo szkół, nie wszystkie dzieci do nich wrócą, część będzie musiało pracować.

Spośród wielu przedstawionych środków zaradczych, które mają walczyć z tym zjawiskiem, UNICEF i MOP szczególną uwagę zwracają na usprawnienie systemu zabezpieczeń społecznych, dostępność godnej pracy dla dorosłych oraz tanich kredytów dla biednych gospodarstw domowych, zwiększenie środków na organy zajmujące się kontrolowaniem i egzekwowaniem prawa pracy, umożliwienie dalszej edukacji dzieci, w tym zniesienie czesnego.

W lipcu 2019 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ jednogłośnie zdecydowało o ogłoszeniu roku 2021 Rokiem Walki z Pracą Dzieci i zobowiązało się do całkowitego zwalczenia tego zjawiska do 2025 roku. W ciągu ostatnich dwóch dekad udało się zmniejszyć liczbę pracujących dzieci o 94 mln. Ten trend jest teraz zagrożony, a pandemia może uniemożliwić osiągnięcie tego celu - podsumowuje raport.

Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell zaznaczył w opublikowanym w piątek na stronach internetowych swojego biura materiale, że UE będzie nadal działała na rzecz ochrony praw dzieci, szczególnie w czasach kryzysu. Podkreślono wagę edukacji, w tym edukacji zdalnej, jako czynnika, który wyrównuje szanse dzieci na całym świecie. (PAP)