Warszawa, 09.06.2021 (ISBnews) - Liczba uczestników pracowniczych planów kapitałowych PPK gromadzących środki wzrosła do 1,78 mln na koniec marca 2021 r. z 1,48 mln kwartał wcześniej, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty wyniosła na koniec marca br. 3 942,54 mln zł wobec 2 818,11 mln zł kwartał wcześniej, podała też KNF.

Pracownicze plany kapitałowe to przeznaczony dla pracowników program długoterminowego oszczędzania. Gromadzone w PPK oszczędności mają pochodzić ze składek pracowników, pracodawców i dopłat od państwa.

(ISBnews)