Według raportu Pracuj.pl "Fachowcy o lepszej pracy. Pracownicy fizyczni o rosnącym rynku zatrudnienia" popyt na rekrutację fachowców rośnie – pod koniec września br. do tej grupy kierowano więcej niż co czwarte aktywne ogłoszenie na portalu Pracuj.pl. Dodano, że między styczniem i wrześniem 2021 r. blisko 12 proc. ofert pracy zamieszczonych na tym portalu dotyczyło pracy fizycznej.

Dla pracowników fizycznych wynagrodzenia stanowią priorytet, pozostając główną motywacją do zmiany pracy i wyboru pracodawcy. Wśród badanych deklarujących, że mają pracę 45 proc. jest zadowolona z obecnych zarobków, z kolei 23 proc. - otwarcie niezadowolonych. Blisko co trzeci (32 proc.) nie ma wyraźnej opinii na temat swojego wynagrodzenia - zaznaczono w czwartkowej informacji grupy Pracuj.

Reklama

Z otrzymywanej pensji wyraźnie częściej zadowoleni są badani mężczyźni (48 proc.) niż kobiety (42 proc.). Zadowolenie z wynagrodzenia maleje z wiekiem – wśród osób mających 18-24 lat pozytywnie do swojej pensji odnosiło się 54 proc. respondentów, a w grupie 45-65 było to 38 proc.

Z raportu wynika też, że badani fachowcy coraz częściej starają się o podwyżki - 46 proc. respondentów robiło to w ciągu 12 miesięcy od badania. 51,5 proc. deklaruje, że taką podwyżkę otrzymali.

Jak zwrócono uwagę, więcej niż co piąta osoba uczestnicząca w badaniu deklarowała, że nigdy nie zabiegała o podwyżkę z własnej inicjatywy, a 13 proc. - że w zatrudniającej ją firmie nie daje się podwyżek. "Oznacza to, że co trzeci uczestnik badania nie jest prawdopodobnie beneficjentem lub beneficjentką zmieniających się warunków na rynku" - stwierdzono.

Choć badani w wielu aspektach podkreślają lepsze zarobki jako dominującą przyczynę mobilności zawodowej, nie chcą stawiać na nie za wszelką cenę - zauważono. Najwięcej (84 proc.) respondentów woli pracować dla firm płacących mniej, ale z małą rotacją, 78 proc.- dla tych gwarantujących dobrą atmosferę przy mniejszych możliwościach rozwoju, a 71 proc. dla przedsiębiorstw o stabilnej pozycji rynkowej, choć płacących mniej od tych niestabilnych.

Z raportu wynika też, że 48 proc. respondentów Pracuj.pl przyznaje, że regularnie odkłada oszczędności z otrzymywanego wynagrodzenia. 25 proc. nie zgadza się z tym stwierdzeniem, a 27 proc. nie odkłada regularnie. W opinii badanych wysokość zarobków jest, jak się wydaje, podstawowym czynnikiem ograniczającym możliwości odkładania dodatkowych oszczędności. Niespełna co trzeci z nich uważa, że "może zbierać oszczędności bez mocnego cięcia wydatków". 68 proc. respondentów jest przekonanych, że odkładaliby więcej, jeśli ich obecna pensja by wzrosła. Z kolei 53 proc. dodaje, że ich wydatki utrzymałyby się na obecnym poziomie w przypadku, gdyby otrzymali wyższe wynagrodzenie.

Według ekspertów osoby wykonujące pracę fizyczną z coraz większą pewnością starają się egzekwować bardziej atrakcyjne warunki zatrudnienia od pracodawców, a jeśli nie są zadowolone, mają możliwość wyboru rosnącej liczby ofert.

Raport oparty został na wynikach badania przeprowadzonego we wrześniu i październiku 2021 r. przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie portalu Pracuj.pl. Badanie zrealizowano metodą CAWI na grupie 506 respondentów – pracowników fizycznych w wieku 18-65 lat. Struktura próby jest reprezentatywna dla populacji Polaków z grupy wiekowej 18-65 lat pod względem płci, wieku oraz wielkości miejscowości zamieszkania.