Wskaźnik wolnych miejsc pracy wyniósł 0,90 proc., a najwyższy odnotowano w sekcji Informacja i komunikacja (2,03 proc.). (PAP Biznes)