"Na ostatni dzień stycznia 2023 r. w gospodarce narodowej było 15 043,4 tys. pracujących. Średnia wieku wyniosła 42,4 lat, mediana wieku 42 lata. Średnia wieku i mediana wieku pracujących w gospodarce narodowej były podobne dla kobiet i mężczyzn" - czytamy w komunikacie.

W jakich branżach najwięcej pracujących?

W końcu stycznia 2023 r. najwięcej pracujących było w sekcji przetwórstwo przemysłowe - tj. 2,807 mln pracujących (kobiety stanowiły 34,7%), co stanowi 18,7% ogółu pracujących, podał GUS.

Reklama

"Druga pod względem liczby pracujących sekcja - handel; naprawa pojazdów samochodowych skupiała 14,8% ogółu pracujących, a udział kobiet wyniósł ponad 53%" - czytamy dalej.

Kobiety i mężczyźni

GUS podał, że w styczniu br. najsilniej sfeminizowane były sekcje opieka zdrowotna i pomoc społeczna oraz edukacja, kobiety stanowiły w tych sekcjach odpowiednio 82,2% i 79,7% pracujących.

"Najbardziej zmaskulinizowane sekcje to budownictwo oraz górnictwo i wydobywanie, gdzie udział mężczyzn wyniósł prawie 90%" - czytamy także w materiale.

(ISBnews)